Tin tức - Sự kiện
Thực thi có hiệu quả các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước
Thực thi có hiệu quả các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước“Các dự án đầu tư công đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, phát hiện thất thoát, lãng phí là nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước (KTNN) với chức năng là cơ quan hoạt động độc lập. Những năm qua KTNN đã thực hiện kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả tích cực” – Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nghiên cứu và phát triển
Hoa Kỳ: Bất an với hệ thống kiểm tra an toàn cháy nổ tại bang Houston
Cơ quan kiểm soát của TP. Houston, Hoa Kỳ mới đây đã chỉ trích năng lực yếu kém của Sở Phòng cháy chữa cháy bang Houston (HFD) trong việc thanh, kiểm tra các mối nguy hại tiềm ẩn, duy trì lịch kiểm tra thường xuyên và lưu giữ hồ sơ kiểm tra đối với các tòa nhà cao tầng của bang.
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định 887/QĐ-TTg ngày 17/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định 884/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia
Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm
Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020