Tin tức - Sự kiện
Hội thảo “Phát triển kiểm toán độc lập ở Việt Nam và xác lập mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán độc lập”
Hội thảo “Phát triển kiểm toán độc lập ở Việt Nam và xác lập mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán độc lập”(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/8/2016, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển kiểm toán độc lập ở Việt Nam và xác lập mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán độc lập”. Hội thảo đã thu hút sự tham dự đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan, Bộ, ngành, Trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước... TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc và PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Phó Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán của KTNN đồng chủ trì Hội thảo.
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Anh rà soát chi tiêu năm 2015 và Công tác quản lý đối với hoạt động của Chính phủ
Ngày 21/7/2016, KTNN Anh - NAO thông báo Cơ quan này đã phát hành các báo cáo rà soát chi tiêu năm 2015 và Công tác quản lý đối với hoạt động của Chính phủ.
 
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định 1642/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 1638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án của các tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế và Phát triển nông nghiệp (IFAD)
Quyết định 1619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 16/8/2016 của Chính phủ về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Vận chuyển hàng không ký năm 1994
Quyết định 1601/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) cho Bộ Tài chính