Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước nhân dịp năm mới 2018 - Xuân Mậu Tuất

10/02/2018

Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước nhân dịp năm mới 2018 - Xuân Mậu Tuất

Xem thêm »