Dự thảo Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 07/06/2022
Ngày hết hạn 15/06/2022
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm DT sua 1144 lay y kien lan 2.rar
Nội dung Dự thảo Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại  Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước