ÔNG ĐẶNG THẾ VINH

ÔNG ĐẶNG THẾ VINH
 


 
- Chức vụ:
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
01/11/2017
- Sinh năm:
1963
- Quê quán:
Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội
- Ngày vào Đảng CSVN:
08/01/1993
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp