Khuyến nghị cải thiện hệ thống giáo dục vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada

Ngày 06/02/2020, Cơ quan Tổng Kiểm toán Nhà nước Canada (OAG) đã phát hành Báo cáo kiểm toán hệ thống giáo dục vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada (NWT), trong đó chỉ trích những người đứng đầu ngành giáo dục khu vực này vì những yếu kém trong cách quản lý, giám sát, vận hành hệ thống giáo dục.

Báo cáo kiểm toán được hoàn thành vào tháng 11/2019 song mãi tới tháng 02/2020 mới được chính thức công bố. Cuộc kiểm toán đã đánh giá xem cách thức hoạch định, hỗ trợ và giám sát các dịch vụ và chương trình giáo dục trong giai đoạn từ năm 2015-2019 của NWT có được thực hiện một cách phù hợp hay không?

Kết quả kiểm toán cho thấy, nhiều cam kết quan trọng của NWT đã không đạt được những kết quả như mong đợi, cụ thể: việc cung cấp dịch vụ đào tạo ngôn ngữ và văn hóa còn chậm tiến bộ, công tác hỗ trợ sinh viên và giáo viên ở các vùng xa còn nhiều hạn chế,…

Bên cạnh đó, các kiểm toán viên cho biết, nhiều dữ liệu chính quyền NWT công bố là không đầy đủ, thậm chí một số thông tin là sai lệch đáng kể. Điển hình như phương pháp tính tỷ lệ tốt nghiệp cấp trung học phổ thông của chính quyền NWT được cho là sai sót một cách căn bản. Trong năm 2017, NWT công bố tỷ lệ tốt nghiệp này là 72%, song các kiểm toán viên cho biết con số này thực tế chỉ đạt 44%.

Ông Glenn Wheeler - người đứng đầu nhóm kiểm toán - nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thấy sai sót trong hầu hết các mặt được kiểm toán của hệ thống giáo dục NWT”.

Trong một bài phát biểu gần đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa và Việc làm Canada R.J Simpson cho biết, các phát hiện của cơ quan kiểm toán quốc gia là tiền đề cho những bước cải thiện tiếp theo trong vòng 4 năm tới. Bộ đồng tình với tất cả các khuyến nghị mà Tổng Kiểm toán đã đề xuất. “Tôi ý thức rõ được những lỗ hổng về thành tích ở nhiều khu vực của NWT, đặc biệt là những cộng đồng dân cư ở khu vực phía Bắc NWT - nơi cần nhiều hỗ trợ hơn nữa. Mục tiêu của Bộ là hướng tới đảm bảo việc cung cấp một hệ thống giáo dục công bằng ở khắp các vùng miền, không kể đến hoàn cảnh gia đình hay quy mô cộng đồng nơi sinh sống”, ông Simpson cho hay.

Trả lời câu hỏi liệu các đề án của Bộ cho đến nay có được thực hiện hiệu quả không, Bộ trưởng Simpson cho rằng, thời gian qua, Bộ đã gồng mình thực hiện những đề án quá tham vọng và giờ đây cần thiết phải thiết lập những ưu tiên trong hành động.  

NWT hiện có khoảng 800 giáo viên và 8.500 học sinh tại 49 trường học. Sở Giáo dục NWT không trực tiếp vận hành các trường học này, song cấp tài chính cho các hội đồng giáo dục các khu vực trong vùng lãnh thổ để thực hiện. Trong năm tài khóa 2019, Sở đã cấp 155 triệu USD cho các hội đồng giáo dục khu vực. OAG nhận định, khó khăn chính của hệ thống giáo dục NWT là cung cấp giáo dục cho cộng đồng dân cư ở các khu vực xa xôi miền Bắc NWT và các trường học có quy mô nhỏ.

Cuộc kiểm toán hệ thống giáo dục của NWT lần gần nhất là được thực hiện vào năm 2010. Nhiều vấn đề được phát hiện trong cuộc kiểm toán lần trước vẫn còn tồn tại dù đã một thập niên trôi qua.

Phản hồi lại những kết quả của bản Báo cáo, người đứng đầu hệ thống giáo dục NWT cho biết, trong tương lai sẽ ưu tiên và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các trường học có quy mô nhỏ cũng như giáo viên ở các vùng xa xôi hẻo lánh.

Kết luận cuộc kiểm toán, OAG cho rằng Bộ Giáo dục, Văn hóa và Việc làm đã không xây dựng được một bức tranh toàn cảnh rõ nét về hiệu quả thực hiện của hệ thống giáo dục cũng như những tiến bộ của Bộ trong việc đổi mới hệ thống giáo dục. Do thiếu các biện pháp giám sát hiệu quả của hệ thống giáo dục nên Bộ đã không thể đánh giá một cách đầy đủ xem liệu hệ thống giáo dục có đáp ứng những nhu cầu của người học hay không. Cho đến nay, Bộ chưa đưa ra được một phương pháp giám sát hiệu quả hoạt động nào tốt hơn dù đã tuyên bố trong một cam kết hồi năm 2013.

(Theo CBC và Cabin Radio)
(Báo Kiểm toán số 7/2020)