Pakistan: Chưa sử dụng hiệu quả ngân sách đầu tư phát triển địa phương

Hầu hết các hội đồng và ủy ban trực thuộc các quận của tỉnh Sindh chỉ sử dụng khoảng 30% số ngân sách được phân bổ cho kế hoạch đầu tư phát triển các lĩnh vực tại địa phương. 70% còn lại đã bị sử dụng lãng phí, sai quy định. Thậm chí, một phần lớn trong số đó đã được chi để thanh toán tiền lương, thưởng, trợ cấp cho nhân sự. Đây là những phát hiện chính được nêu ra trong báo cáo của Tổng Kiểm toán Pakistan sau khi xem xét hoạt động của các chính quyền địa phương tại tỉnh Sindh cho năm tài chính 2018-2019.

Theo quy định, các ủy ban đại diện cho các khu vực thành thị, các hội đồng đại diện các khu vực nông thôn, đây là những đơn vị cơ bản của hệ thống chính quyền địa phương tại Pakistan. Báo cáo kiểm toán đã chỉ ra rằng, tại thành phố thủ phủ Karachi của tỉnh Sindh, đa số các ủy ban của các quận đã không tuân thủ các quy định quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, thậm chí số ngân sách để trả lương cho nhân sự nhiều hơn số tiền chi cho các kế hoạch đầu tư, phát triển. 
 
Karachi hiện có 7 quận, gồm 246 ủy ban. Báo cáo chỉ ra rằng, hầu hết các ủy ban này đều chi ngân sách hạn hẹp cho việc phát triển các khu vực của họ. Báo cáo dẫn chứng, các ủy ban của quận Đông chỉ chi 44 triệu Rupi trong tổng số 294 triệu Rupi cho kế hoạch phát triển địa phương. Trong khi đó, hơn 169 triệu Rupi đã được chi để trả lương cho cán bộ, nhân viên. Tương tự, các ủy ban của quận Trung tâm đã sử dụng hơn 134 triệu Rupi nhưng chỉ chi 57 triệu Rupi cho việc phát triển khu vực.
 
Theo ông Syed Nasir Hussain Shah - Phụ trách các chính quyền địa phương tỉnh Sindh, các hội đồng và ủy ban đã bổ sung thêm nhiều nhân sự, đây là lý do chính dẫn đến tình trạng ngân sách chi cho việc trả lương trong năm tài chính được xem xét tăng cao. Ông Hussain Shah cho biết: “Chính quyền tỉnh đã khuyến khích các cơ quan, đơn vị của địa phương tăng vốn phân bổ cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, đồng thời hướng dẫn các đơn vị khẩn trương lên kế hoạch phản hồi những phát hiện của Báo cáo kiểm toán”./.
 
(Theo tribune.com.pk)
(Báo Kiểm toán số 34/2022)