Báo cáo kiểm toán “Tài trợ của EU cho công tác số hóa trong các trường học chưa xứng với tiềm năng”

Báo cáo kiểm toán “Tài trợ của EU cho công tác số hóa trong các trường học chưa xứng với tiềm năng” mới đây của Tòa Thẩm kế Châu Âu – ECA với các phát hiện bao gồm (i) Các quốc gia thành viên chưa sử dụng đúng mức sự hỗ trợ của EU cho việc số hóa trường học; (ii) Các trường học không tham gia đầy đủ vào việc xây dựng nhu cầu của mình; (iii) Mục tiêu cung cấp kết nối internet nhanh cho tất cả các trường học vào năm 2025 của EU đang có rủi ro.

Theo một báo cáo mới của Tòa Thẩm kế Châu Âu, ngân sách của EU để hỗ trợ những nỗ lực nhằm cải thiện công tác số hóa trong các trường học đã không có tác động đầy đủ. Nguyên nhân là thiếu sự tập trung chiến lược của các quốc gia thành viên vào việc sử dụng nguồn tài chính này của EU. Những khoản tiền đáng kể đã hoặc sẽ được giải ngân từ năm 2014 đến năm 2026 thông qua các chương trình khác nhau của EU để hỗ trợ cho việc giáo dục kỹ thuật số. Các nguồn lực được phân bổ thông qua Quỹ phục hồi sau đại dịch là hơn 11 tỷ euro.

Ông Pietro Russo, thành viên ECA, Trưởng đoàn kiểm toán cho biết: “Đại dịch COVID-19 cho thấy hệ thống trường học ở hầu hết các quốc gia thành viên chưa được chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy từ xa... Điều này là do sự kết nối mạng internet không đầy đủ trong các trường học và do việc thiếu thiết bị kỹ thuật số cho học sinh và giáo viên. EU có các kế hoạch đầy tham vọng cho giáo dục kỹ thuật số và có thể giúp các trường học trong quá trình nỗ lực sử dụng công nghệ nhiều hơn. Nhưng chúng tôi tin rằng sự tài trợ của EU có thể được sử dụng tốt hơn”.

Để kiểm toán quá trình số hóa trường học đã tiến triển như thế nào, các kiểm toán viên đã đi kiểm toán thực địa tại sáu quốc gia thành viên vào năm 2022 (Đức, Hy Lạp, Croatia, Ý, Áo và Ba Lan) và phát hiện rằng các hành động do EU tài trợ có thể có tác động lớn hơn nếu chúng được lồng ghép tốt hơn vào các chiến lược quốc gia hoặc khu vực cho công tác số hóa các trường học.

Trong hầu hết các trường hợp, các dự án do EU tài trợ đã mang lại kết quả đầu ra dự kiến. Tuy nhiên, đôi khi phần tài trợ của EU chỉ thay thế phần tài trợ quốc gia đã được phân bổ trước đó. Một trong những lý do tại sao các trường học thường không thể sử dụng tốt nhất nguồn của EU là họ không tham gia đầy đủ vào việc xây dựng nhu cầu số hóa của mình. Hơn nữa, nhiều trường không nhận thức được sự hỗ trợ của EU. Nhiều trường vẫn báo cáo tình trạng thiếu trang thiết bị hoặc có nhu cầu đào tạo thêm cho các giáo viên.

ECA cũng nhận thấy việc thiếu một cách tiếp cận chung đối với việc sử dụng các công nghệ mới trong lớp học gây cản trở việc khai thác hết tiềm năng của việc số hóa trong trường học. Năm 2016, Ủy ban đặt mục tiêu cho các quốc gia thành viên kết nối các trường học với internet gigabit vào năm 2025 và cho phép các trường học sử dụng các thiết bị CNTT tiên tiến nhất cũng như áp dụng các cách dạy và học sáng tạo. Tuy nhiên, năm 2022, chỉ một số ít các trường học có thể thực sự sử dụng kết nối gigabit. Các nước EU có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thúc đẩy việc kết nối mạng của trường học, nhưng việc thiếu kế hoạch chiến lược nghiêm túc cùng với sự chậm trễ trong việc triển khai các chương trình chuyên biệt, làm tăng nguy cơ EU không đạt được mục tiêu kết nối internet gigabit vào năm 2025. Ủy ban không có dữ liệu toàn diện về tổng số tiền tài trợ của EU đã chi cho việc số hóa của các trường học. Chỉ một số quốc gia EU đánh giá kết quả họ đã đạt được với sự hỗ trợ tài chính của EU để cải thiện giáo dục kỹ thuật số trong các trường học. Đối với các biện pháp được tài trợ bởi Quỹ Phục hồi, ECA cho rằng sự liên kết giữa kết quả mong đợi về cải thiện giáo dục kỹ thuật số và tài trợ của EU chưa đủ mạnh. Hơn nữa, trong một số trường hợp, dự toán được Ủy ban phê chuẩn trong quá trình đàm phán các kế hoạch quốc gia có khác biệt đáng kể so với chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các quốc gia thành viên EU chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xây dựng chính sách giáo dục và tổ chức các trường học của mình.EU hỗ trợ các hành động của các quốc gia thành viên và cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể cho việc số hóa của các trường học. Để đạt được mục tiêu này, EU sử dụng nhiều công cụ khác nhau như quỹ Chính sách gắn kết, Quỹ phục hồi, Chương trình kết nối Quỹ châu Âu và Erasmus+. Năm 2018, Ủy ban đã thông qua Kế hoạch hành động giáo dục kỹ thuật số để hỗ trợ việc thích ứng của hệ thống giáo dục và đào tạo của các quốc gia thành viên với thời đại kỹ thuật số. EU đã cập nhật kế hoạch này năm 2020./.

Bản tin quốc tế số 148 của Vụ HTQT