Kiểm toán nhà nước Campuchia đạt được nhiều thành tựu lớn

Kiểm toán nhà nước (KTNN) Campuchia được thành lập năm 2000 với tư cách là một cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) độc lập dựa theo Luật Kiểm toán của Vương quốc Campuchia. Năm 2001, KTNN bắt đầu đi vào hoạt động, đến nay, dù còn non trẻ nhưng KTNN Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu nhất định.

Nhiều thành tựu ấn tượng

Đứng đầu KTNN Campuchia là Tổng Kiểm toán, giúp việc cho Tổng Kiểm toán là 2 Phó Tổng Kiểm toán và Ban Thư ký. KTNN Campuchia có 6 Vụ, gồm:  Hành chính và Tài chính, Kỹ thuật, Quan hệ quốc tế và 3 Vụ Kiểm toán chuyên ngành. 

KTNN Campuchia hoạt động độc lập trong lập kế hoạch kiểm toán, kiểm tra giám sát độc lập…; đồng thời thực hiện các cuộc kiểm toán tài chính, tuân thủ và hoạt động đối với các Bộ, các tổ chức chi tiêu ngân sách quốc gia, các dự án được bên ngoài hỗ trợ, cũng như các tổ chức nhận được trợ cấp tài chính và miễn, giảm thuế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, các cơ quan đơn vị tỉnh, thành phố.  

KTNN Campuchia có trách nhiệm kiểm toán và đưa ra xác nhận hằng năm liên quan đến Dự thảo Luật Quyết toán tổng ngân sách nhà nước. Theo Quy định của Luật Kiểm toán, KTNN Campuchia có trách nhiệm gửi Báo cáo kiểm toán trực tiếp tới Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia.    

Các cuộc kiểm toán được tiến hành theo các chuẩn mực kiểm toán được công nhận rộng rãi, trong đó các khái niệm và quy tắc tuân theo các chuẩn mực kiểm toán của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Các chuẩn mực kiểm toán của Chính phủ Hoàng gia đang tiếp tục được phát triển và có nhiều văn bản thích ứng điều kiện thực tế của Campuchia. 

Đến nay, KTNN Campuchia đã đạt được các thành tựu to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đẩy mạnh tính hiệu quả, trách nhiệm giải trình, tính trong sạch và độ tin cậy của quản lý tài chính công, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, đất nước.    

Qua kiểm toán, KTNN Campuchia đã phát hiện các sai phạm, bất hợp lý trong việc sử dụng các quỹ công; đồng thời đưa ra các kiến nghị cho các cơ quan công lập để tăng cường hệ thống quản lý tài chính. Theo các kiến nghị của KTNN, hầu hết các đơn vị được kiểm toán đã chú ý nâng cao hệ thống hoạt động, quản lý tài chính và đã có các thay đổi tích cực ở nhiều lĩnh vực. Cơ quan của các Bộ, các văn phòng công quyền cấp tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính địa phương dần tiến bộ dựa theo các gợi ý và kiến nghị của KTNN.        

KTNN Campuchia có kinh nghiệm về kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán công nghệ thông tin; là thành viên của Nhóm công tác về kiểm toán công nghệ thông tin của INTOSAI; là thành viên của ASOSAI, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) và INTOSAI; KTNN Campuchia cũng đã tham gia nỗ lực thắt chặt, tăng cường các quan hệ song phương, đa phương với các SAI thành viên; đặc biệt coi trọng việc xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp với các SAI trong khu vực.

Đẩy mạnh hợp tác song phương với KTNN Việt Nam

Với điểm tương đồng về lịch sử hình thành và phát triển khá non trẻ, KTNN Campuchia và KTNN Việt Nam đã xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp trong nhiều năm qua nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của từng cơ quan.    

Đặc biệt, KTNN Việt Nam và KTNN Campuchia ký kết Thỏa thuận về trao đổi và hợp tác vào ngày 20/5/2008 nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tăng cường năng lực chuyên môn của kiểm toán viên trong lĩnh vực kiểm toán. Trong thời gian qua, hai cơ quan luôn nỗ lực tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương, tích cực hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương như: INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác ba bên Campuchia - Lào - Việt Nam. 

KTNN Việt Nam luôn đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả, chặt chẽ giữa hai cơ quan, đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của KTNN Campuchia trong thời gian qua, trong khuôn khổ hợp tác đa phương mà hai bên là thành viên như: ASOSAI, ASEANSAI...  

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, hai bên thường xuyên đặt ra những định hướng hợp tác, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương và đa phương. 

KTNN Campuchia và KTNN Việt Nam đang cân nhắc triển khai một số hoạt động hợp tác như: Tăng cường trao đổi các đoàn làm việc cấp lãnh đạo KTNN và cấp chuyên viên nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai cơ quan; tập trung trao đổi kiến thức chuyên môn về các chủ đề mà hai bên cùng quan tâm thông qua các hình thức phù hợp như: Tọa đàm, hội thảo.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường trao đổi công tác đào tạo kiểm toán viên; nghiên cứu các chủ đề kiểm toán hợp tác hai bên có thể thực hiện dưới dạng cuộc kiểm toán song song hoặc kiểm toán chung như các chủ đề gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là các vấn đề bảo vệ môi trường, kiểm soát dịch bệnh…

Tại cuộc Hội đàm với KTNN Việt Nam ngày 06/8/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia Som Kim Suor đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong những năm qua, hoan nghênh hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng khăng khít, bền chặt, đặc biệt trong những bối cảnh khó khăn hai bên càng thể hiện tình cảm sẻ chia, kề vai sát cánh cùng nhau.

Đặc biệt, sau hơn 15 năm thực hiện Thoả thuận về trao đổi và hợp tác, hai cơ quan KTNN đã tiến hành đánh giá, tổng kết những thành tựu, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Có thể thấy rõ, mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng phát triển, bền chặt, thiết thực và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hai bên, tương xứng với quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia./.