Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước nhân dịp năm mới 2019 - Xuân Kỷ Hợi

.