KTNN thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2018

Xem danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2018 tại đây