KTNN thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức năm 2018

Xem thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức KTNN năm 2018 tại đây