KTNN báo cáo công tác năm 2019 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2020

(sav.gov.vn)- Sáng 06/9/2019, tại nhà Quốc hội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) làm việc với Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) của Quốc hội về báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019 của KTNN; và dự kiến kế hoạch kiểm toán (KHKT) 2020 của KTNN. Phó Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Bùi Đặng Dũng chủ trì buổi làm việc. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa tham dự buổi làm việc.

Buổi làm việc có sự tham dự của các thành viên Ủy ban TC-NS; đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ.

Kết quả công tác năm 2019 của KTNN: Tập trung nâng cao tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN

Trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019 của KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa cho biết, tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của KTNN đến ngày 20/8/2019 đạt trên 38 nghìn tỷ động; KTNN kiến nghị sửa đổi, thay thế 36 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãnh phí.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến thời điểm 20/8/2019, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện trên 47 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện bằng 51,3%.

KTNN đã thực hiện công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán theo đúng quy định. KTNN đã chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan cảnh sát điều tra; cung cấp 41 bộ hồ sơ kiểm toán cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tòa án, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Trong công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, KTNN đã trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN 2015 và đang tiếp tục tiếp tục hoàn thiện để thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

KTNN đã hoàn thành và đưa vào hoạt động chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”;  thể hiện tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019; tích cực tham gia vào các hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn do ASOSAI tổ chức…

Dự thảo báo cáo cũng nêu bật một số kết quả nổi bật của KTNN trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo; xây dựng cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT; xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035.

KTNN cũng nêu ra một số đề xuất kiến nghị với Quốc hội, UBTVQH để KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để KTNN hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021; Chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra ở các bộ, địa phương phối hợp chặt chẽ với KTNN tránh trùng lặp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiệm kiến nghị của KTNN, đặc biệt là kiến nghị về xử lý tài chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm bịt các lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách; Chỉ đạo hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN 2015.

Trong báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán – Quyết toán của Ủy ban TCNS về Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019 của KTNN, Tiểu ban cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo của KTNN. Tiểu ban cũng lưu ý, bổ sung một số nội dung liên quan đến: Xây dựng báo cáo kiểm toán; thực hiện kế hoạch kiểm toán; Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với các nội dung báo cáo và các ý kiến đề xuất, kiến nghị của KTNN. Các đại biểu tập trung phát biểu đề nghị KTNN tập trung phân tích, làm rõ hơn các nguyên nhân khách quan và chủ quan về tình trạng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN còn chưa cao; đưa ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

Dự kiến KHKT 2020: Giảm 30% số cuộc kiểm toán so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán

Trình bày về định hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN, Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa cho biết, KHKT 2020 cuả KTNN giảm 30% số cuộc kiểm toán so với KHKT năm 2019. KTNN lựa chọn kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi kiểm toán rộng được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức thực hiện trong toàn Ngành nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ Trương ương đến địa phương. KTNN chủ động bố trí nhân lực và thời gian để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu

Phát biểu về nội dung này, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, KHKT 2020 giảm 30% số cuộc kiểm toán so với năm 2019 để KTNN tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; bố trí đủ thời gian hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác trong năm 2020. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết thêm, riêng đối với lĩnh vực đối chiếu thuế với Bộ Tài chính, trong năm 2019, KTNN đã giảm 50% số lượng các đầu mối đối chiếu và trong KHKT năm 2020 tiếp tục giảm. “Chúng tôi chỉ đạo KTNN các khu vực phối hợp chặt chẽ với các Cục thuế địa phương để tránh trùng lặp về đối chiếu. KTNN cũng niêm yết công khai các dự án, công trình đầu tư được kiểm toán để tránh trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra” – Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu.

Dự kiến KHKT năm 2020 nhận được sự nhất trí của Tiểu ban Quyết toán – Kiểm toán của Ủy ban TCNS về các nguyên tắc, định hướng, mục tiêu, nội dung kiểm toán.

Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến thống nhất với định hướng giảm dần các cuộc kiểm toán để nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán của KTNN. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, trong quá trình kiểm toán KTNN nên tập trung đổi mới, ứng dụng CNTT để rút ngắn thời gian từng cuộc kiểm toán, qua đó tăng số lượng các bộ, ngành, địa phương được kiểm toán thường xuyên, phục vụ cho việc phê chuẩn quyết toán NSNN. Đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – ngân hàng một số ý kiến lưu ý KTNN cũng cần cân nhắc tăng thêm đầu mối các đơn vị, nội dung được kiểm toán để đảm bảo tính toàn diện, đầy đủ trong thực hiện nhiệm vụ của KTNN.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TC-NS Bùi Đặng Dũng đánh giá cao những kết quả của KTNN đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2019. Phó chủ nhiệm Ủy ban TC-NS đề nghị KTNN nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019 của KTNN và Báo cáo dự kiến KHKT năm 2020 của KTNN trình UBTVQH tại phiên họp 37 tới đây./.

Ngọc Bích