Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước gặp mặt các thế hệ cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

(sav.gov.vn) - Sáng 13/01/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Lãnh đạo KTNN tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ hưu trí (khu vực phía Bắc) nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Đỗ Bình Dương, Nguyễn Hữu Vạn; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Đặng Thế Vinh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN cùng 140 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức KTNN đã nghỉ hưu từ khu vực Đà Nẵng trở ra.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã thông báo tóm tắt kết quả công tác KTNN trong năm 2019 - năm đánh dấu 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển của cơ quan KTNN.

Trong năm qua, với sự nỗ lực to lớn của toàn Ngành, KTNN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, hiệu quả nguồn lực quốc gia, tích cực phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Kiểm toán viên, đến nay toàn Ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán theo kế hoạch. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán và tiến độ đề ra. 100% các cuộc kiểm toán đều phát hành trước ngày 31/12/2019.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến 31/12/2019 đạt 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản (09 Nghị định; 24 Thông tư; 09 Nghị quyết, 40 Quyết định và 72 văn bản khác), nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân. Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, như: Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập, bệnh viện công lập; thực hiện hợp đồng BT, BOT; công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng...

Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động gửi UBTVQH, Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 để Quốc hội xem xét, quyết định. Kết quả kiểm toán nhà nước năm 2019 đạt chất lượng cao, kết quả tốt, hiệu quả ngày càng nâng cao, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019.

Việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN, Luật Báo chí và các văn bản liên quan. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 sau khi báo cáo Quốc hội đã được KTNN tổ chức họp báo công khai và đăng tải kịp thời trên các phương tiện truyền thông của KTNN. Bên cạnh đó, năm 2019, KTNN đã cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi gặp mặt


Nổi bật trong năm 2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trong đó bổ sung, làm rõ một số nội dung quan trọng, như: Quy định cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; quyết định việc kiểm toán theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; quyền được truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan... đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của KTNN, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, phục vụ thiết thực công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

KTNN Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ với vai trò là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; tăng cường mối quan hệ giữa ASOSAI và các tổ chức khu vực và quốc tế, thể hiện xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI cũng như tham gia ngày càng sâu và có trách nhiệm trong hoạt động các Ban/Nhóm của INTOSAI/ASOSAI/ASEANSAI.

KTNN đã sớm ban hành Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; đã và đang số hóa hồ sơ kiểm toán, ứng dụng các phần mềm công cụ hỗ trợ kiểm toán và xây dựng, hoàn thành trung tâm dữ liệu kiểm toán của KTNN.

Cũng trong năm qua, KTNN đã tổ chức thành công, trang trọng, tiết kiệm lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó gợi nhớ về chặng đường đã đi qua tuy nhiều khó khăn, thách thức nhưng rất vẻ vang và tự hào của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, tạo sự gắn kết, động lực cho thế hệ ngày hôm nay tiếp tục xây dựng và phát triển KTNN vươn cao, vươn xa trong thời gian tới.
 
Nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Đỗ Bình Dương phát biểu tại buổi gặp mặt

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, Lãnh đạo KTNN cho biết toàn Ngành sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2020 trên tinh thần đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán, giảm thời gian kiểm toán; quyết liệt hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN; tăng cường đào tạo nhân lực, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
 
Nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Vạn phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Đỗ Bình Dương, Nguyễn Hữu Vạn và nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Lê Hoàng Quân đã phát biểu cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Lãnh đạo KTNN, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của KTNN trong thời gian qua. Cũng tại buổi gặp mặt, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Đỗ Bình Dương, Nguyễn Hữu Vạn và nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Lê Hoàng Quân đã cùng ôn lại những kỷ niệm khó quên, những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo trước đây; khẳng định, các thế hệ cán bộ hưu trí sẽ luôn quan tâm và dõi theo từng bước trưởng thành của KTNN; gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các thế hệ cán bộ, công chức đương nhiệm của ngành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Thay mặt Lãnh đạo KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc bày tỏ lòng tri ân, lòng biết ơn sâu sắc tới các các thế hệ cán bộ hưu trí - những người đã đặt viên gạch để xây dựng nên ngành KTNN, làm nên truyền thống của KTNN hôm nay. “Chặng đường tiếp theo sẽ là thử thách lớn lao đối với KTNN, song với truyền thống đã có, phát huy những thành tựu mà các bác, các anh, các chị đã dày công xây dựng trong thời gian qua, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động KTNN xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng KTNN trở thành cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có uy tín, trách nhiệm chuyên nghiệp và hiện đại ngang tầm với các cơ quan kiểm toán tối cao trên thể giới, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân” – Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Trong bầu không khí phấn khởi, thân tình của buổi gặp mặt, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chúc các thế hệ cán bộ hưu trí và gia đình các đồng chí năm mới an lành, sức khỏe, hạnh phúc và thành công./. 

Hà Linh