Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Cúp và Bằng khen cho 11 Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng năm 2021

(sav.gov.vn) - Ngày 05/01/2021, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2022 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), KTNN đã tặng Cúp và Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 11 Cuộc kiểm toán đạt danh hiệu “Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng” năm 2021.

11 “Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng” năm 2021 được khen thưởng theo Quyết định 2109/QĐ – KTNN ngày 29/12/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước, bao gồm:

1. Cuộc kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công, gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do KTNN chuyên ngành III chủ trì.

2. Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần do KTNN chuyên ngành VI chủ trì.

3. Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam do KTNN chuyên ngành VII chủ trì.

4. Cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của thành phố Hà Nội do KTNN khu vực I chủ trì.

5. Cuộc kiểm toán Chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dưng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định do KTNN khu vực III chủ trì.

6. Cuộc kiểm toán Chuyên đề về việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do KTNN khu vực IV chủ trì.

7. Cuộc kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Kiên Giang do KTNN khu vực V chủ trì.

8. Cuộc kiểm toán Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức BOT do KTNN khu vực VI chủ trì.

9. Cuộc kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp do KTNN khu vực IX chủ trì.

10. Cuộc kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thái Bình do KTNN khu vực XI chủ trì.

11. Cuộc kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Đắk Nông do KTNN khu vực XII chủ trì.

Trước đó, ngày 12/01/2021, KTNN đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, trong đó có nội dung phát động phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” năm 2021.

Cuộc kiểm toán đạt danh hiệu “Chất lượng vàng” phải đảm bảo các tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại được quy định tại Quyết định số 1144/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước ngày 04/9/2020, trong đó, Đoàn kiểm toán phải được xếp loại “Xuất sắc”.

Cụ thể, Đoàn kiểm toán và các thành viên không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (hoặc có nhưng không đúng); không có vi phạm kỷ luật, kỷ cương, Quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm toán về quy tắc ứng xử, gây mất đoàn kết nội bộ; không bị kỷ luật trong quá trình thực hiện kiểm toán. Đoàn kiểm toán phải có từ 50% số Tổ kiểm toán được xếp loại xuất sắc và các Tổ kiểm toán còn lại phải xếp loại đạt yêu cầu trở lên. Đồng thời, phải có kết quả xử lý tài chính nổi bật hoặc có các phát hiện sai sót quan trọng đủ điều kiện chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, hoặc có nhiều kiến nghị sửa đổi chính sách, chế độ...

Việc bình chọn và tặng Bằng khen cho các “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” đã kịp thời động viên, ghi nhận, biểu dương các cuộc kiểm toán xuất sắc, tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của toàn Ngành.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trao Bằng khen đột xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 11 Đoàn kiểm toán

Tại Hội nghị, 11 Đoàn kiểm toán thuộc 11 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2021 đã vinh dự được nhận Bằng khen đột xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 2107/QĐ-KTNN ngày 29/12/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước, bao gồm:

1. Đoàn kiểm toán Việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 của Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng của KTNN chuyên ngành Ia.

2. Đoàn kiểm toán Việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 của 06 Công an tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái của KTNN chuyên ngành Ib.

3. Đoàn kiểm toán Việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 của Văn phòng Quốc hội của KTNN chuyên ngành II.

4.  Đoàn kiểm toán Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ của KTNN chuyên ngành IV.

5. Đoàn kiểm toán Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng; Dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 của KTNN chuyên ngành V.

6. Đoàn kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam của KTNN chuyên ngành VII.

7. Đoàn kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh của KTNN khu vực II.

8. Đoàn kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Sơn La của KTNN khu vực VII.

9. Đoàn kiểm toán Chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của KTNN khu vực VIII.

10. Đoàn kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn và Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của KTNN khu vực X.

11. Đoàn kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của KTNN khu vực XIII./.

M. Thúy