Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh thăm và làm việc với KTNN khu vực XII

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 12/01/2022, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn công tác của KTNN đã đến thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực XII.

Báo cáo tại buổi làm việc với Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII Trần Doãn Phúc cho biết, năm 202, đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 06 cuộc kiểm toán, hiện đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đã phát hành được 04/6 Báo cáo kiểm toán (BCKT), 02 BCKT đang hoàn thiện để phát hành, đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. Các cuộc kiểm toán đã bám sát mục tiêu, nội dung, đạt chất lượng và tiến độ theo đúng kế hoạch phê duyệt. Năm 2021, tổng số kết quả kiến nghị xử lý tài chính của các Đoàn kiểm toán của KTNN khu vực XII là trên 1.806 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2020. Ngoài việc kiểm toán công tác quản lý tài chính công, tài sản công, KTNN khu vực XII chú trọng vào đánh giá trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, chỉ ra những tồn tại hạn chế tại các văn bản quản lý và văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị được kiểm toán ban hành. Kết quả kiểm toán năm 2021 có nhiều phát hiện mới, có giá trị, kiến nghị xử lý tài chính và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.
 
Bên cạnh công tác kiểm toán, các mặt công tác khác của đơn vị như: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hành chính, văn phòng; đoàn thể và xã hội… được quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Năm 2022, KTNN khu vực XII được giao thực hiện 07 cuộc kiểm toán, trong đó có 01 cuộc kiểm toán chuyên đề toàn Ngành về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các chính sách hỗ trợ. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên, đơn vị sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN để triển khai các nhiệm vụ công tác, đảm bảo hiệu quả; tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát ở tất cả các cấp quản lý.
 
Năm 2022, đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các tỉnh đã thực hiện kiểm toán trong năm 2021; tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, gồm 02 đơn kiến nghị tồn đọng năm 2021 chuyển sang và các kiến nghị mới phát sinh; duy trì thường xuyên công tác tổ chức tự kiểm tra, giám sát hoạt động của các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán...
 
Quang cảnh Hội nghị

Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước ghi nhận và biểu dương nỗ lực đạt được kết quả cao của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực XII, đồng thời nhấn mạnh, hơn 10 năm qua kể từ khi thành lập, KTNN khu vực XII là một tập thể có truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tự trọng nghề nghiệp; từng bước khẳng định được vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Qua nắm bắt thông tin cho thấy, các địa phương, đơn vị được kiểm toán trên địa bàn đều ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của KTNN khu vực XII đối với sự phát triển của các địa phương.

Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, Tây Nguyên là địa bàn rộng, nhạy cảm và có vai trò đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng của đất nước, nên KTNN khu vực XII phải có sự đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, chính trị xã hội của các tỉnh địa bàn phụ trách. Khi đưa ra các kiến nghị kiểm toán cần cân nhắc kỹ đảm bảo vừa đạt được mục tiêu kiểm toán nhưng quan trọng không kém là phải góp phần phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, đơn vị được kiểm toán.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực XII cần có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế và tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm toán được giao; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn uy tín, thanh danh của Ngành, giữ gìn truyền thống đoàn kết của đơn vị; phối hợp tốt với các đơn vị trong Ngành trong triển khai kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát tối cao của Quốc Hội như: Chuyên đề Covid-19; tài nguyên khoáng sản; phòng chống tham nhũng, tiết kiệm lãng phí; quy hoạch đô thị… để cùng toàn Ngành đáp ứng yêu cầu mà Quốc Hội giao; tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp với Đảng bộ và chính quyền địa phương, từ đó tạo sự ủng hộ đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.
 
Kiểm toán trưởng Phạm Văn Học phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước

 Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, thay mặt công chức, người lao động của đơn vị, Kiểm toán trưởng Phạm Văn Học cảm ơn sự quan tâm của Tổng Kiểm toán, khẳng định sẽ lĩnh hội đầy đủ, triển khai thực hiện tốt nhất các chỉ đạo, gợi ý và định hướng của Tổng Kiểm toán nhà nước để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao./.

Đăng Thuỷ