Ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán nhà nước tham dự Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II/2022 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

(sav.gov.vn) - Sáng 22/6/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II/2022 với hai chuyên đề: "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng" và "Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới".

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối); Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng đại diện thường trực, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên Đảng ủy Khối và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Đỗ Hồng Công, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) và các đồng chí thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN cùng dự Hội nghị.

Chuyên đề: "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng" do Trợ lý Bộ trưởng, Người Phát ngôn, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trình bày đã cung cấp cho đại biểu tham dự những thông tin mới về tình hình thế giới và tác động tới Việt Nam. Làm rõ nội hàm của "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, quán triệt đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng lần XIII đã xác định, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 nhấn mạnh xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, vai trò tiên phong của ngoại giao có vai trò rất quan trọng, thể hiện ở việc đánh giá, dự báo tình hình, nhận diện cũng như kiến tạo thời cơ và chỉ ra thách thức để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, nhanh nhạy phát hiện các vấn đề mới, tham mưu chiến lược, thúc đẩy đổi mới tư duy, tìm hướng đi thuận lợi cho phát triển đất nước. Phát huy vai trò tiên phong, ngoại giao giúp nâng cao vị thế và uy tín đất nước, có vị trí nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải, đảm nhận tốt các trọng trách quốc tế, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quan tâm chung của thế giới.

Về tính toàn diện của ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Bộ Ngoại giao phát huy đối ngoại trên tất cả các kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, thể hiện ở chủ thể thực hiện đối ngoại bao gồm cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân; trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; liên kết và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với tất cả đối tác, địa bàn, khu vực.

Với ngoại giao hiện đại, bên cạnh kết hợp ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh với tiếp thu các giá trị của nhân loại, ngành Ngoại giao cần tập trung vào đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại, không chỉ với Bộ Ngoại giao mà của tất cả các lĩnh vực, các bộ, ngành và địa phương, để có thể triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngoại giao hiện nay, nhằm vận hành nền ngoại giao Việt Nam ngày càng hoàn thiện, gắn kết chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Ngoại giao Việt Nam đã chủ động thích ứng, tiên phong, toàn diện trong ngoại giao vaccine, đưa vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, vượt lên là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, Ngoại giao Việt Nam còn chủ động tạo môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong chương trình Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thông tin về chuyên đề "Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới” với 3 nội dung chính: Khái niệm về văn hóa; Văn hóa chính trị của người cán bộ lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Nhấn mạnh đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư nêu rõ: "Văn hóa là những gì tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ (một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa; lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa,...). Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi... là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng".

Với ý nghĩa đó, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, một trong những điều cốt yếu trong văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý là phải làm thế nào tập hợp, tác động quần chúng nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia vào quá trình chính trị - xã hội. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý phải gương mẫu cho quần chúng. Không nêu gương, chính bản thân cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý đã tự mình không còn chân chính, cách mạng.

Để đẩy mạnh thực hiện nâng cao ý thức nêu gương cho cán bộ, đảng viên, theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nêu 6 bài học kinh nghiệm: Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, cần quán triệt cho tất cả đảng viên phải có trách nhiệm nêu gương, cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện quy định nêu gương có vai trò quan trọng và tác động sâu sức tới nhận thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện quy định nêu gương phải kết hợp giữa “xây” và “chống”; việc nêu gương phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên…

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, một số giải pháp cần tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý trong tình hình mới như: Cụ thể hóa nội dung nêu gương của từng chức danh, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, gắn với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương…/.

Phương Ngọc