Đổi mới công tác thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán

(sav.gov.vn) - Ngày 16/9/2022, tại Hà Nội, Chi bộ Thanh tra Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Doãn Anh Thơ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Thanh tra KTNN đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác được giao. 

Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Chi ủy, Chi bộ đặc biệt quan tâm và coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy KTNN và các Chỉ thị, Công điện của Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng thời xây dựng Chương trình công tác toàn khoá của Chi bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW giúp tư tưởng chính trị của đảng viên, công chức vững vàng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; khích lệ tinh thần làm việc, ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật công chức, yên tâm công tác. 
 
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị đã phát huy được vai trò của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, tạo sức mạnh trong triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiệm kỳ 2020-2022, Thanh tra KTNN đã tổ chức 22/23 Đoàn thanh tra theo kế hoạch về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý điều hành đơn vị và việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán. Cấp ủy cùng với Lãnh đạo đơn vị đã có sự chỉ đạo sát sao việc tổ chức thực hiện kế hoạch tiến hành thanh tra với cuộc thanh tra, thường xuyên nắm bắt tình hình cũng như tiến độ thanh tra để chủ động phối hợp với các đơn vị được thanh tra tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh tra do vậy công tác thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2020-2022 đã có sự chuyển biến rõ rệt; đưa ra những nhận xét, kiến nghị, đề nghị chấn chỉnh lại công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý đơn vị, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, soát xét chất lượng kiểm toán; kiến nghị Thủ trưởng đơn vị và Trưởng đoàn kiểm toán nâng cao năng lực quản lý, chất lượng kiểm toán, chất lượng Báo cáo kiểm toán, hoàn thiện hồ sơ pháp lý; đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung những bất cập về hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, quy định không còn phù hợp.

Qua công tác thanh tra đã kịp thời ghi nhận những mặt làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo đơn vị, cũng như công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động kiểm toán; góp ý kiến để đơn vị và Thủ trưởng đơn vị kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu đơn vị ngày càng tốt hơn; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra KTNN đã nhận và xử lý tổng số 190 đơn gồm: 88 đơn tố cáo, 29 đơn khiếu nại, 271 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Các đơn thư gửi đến đã được Thanh tra KTNN xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Ngoài ra, đơn vị đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng Quy trình sửa đổi bổ sung Quy trình thanh tra KTNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra KTNN; chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc đơn vị của Thanh tra KTNN; cử 01 Phó Chánh Thanh tra tham gia Tổ soạn thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo Quyết định số 242/QĐ-KTNN ngày 5/3/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước; cử 01 công chức lãnh đạo cấp phòng tham gia Tổ soạn thảo Nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý do KTNN ban hành.  

Nhiệm kỳ qua, tập thể Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, công bằng, minh bạch trong phân công, phân nhiệm Cấp ủy. Lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công chức đảm bảo giữ gìn đạo đức công vụ, có tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, có tinh thần cầu thị và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể … luôn được cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Chi ủy đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách công tác đoàn thể, nữ công, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy chức năng, nhiệm vụ tham gia công tác đảng, chính quyền, đóng góp vào phong trào hoạt động chung. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hầu hết đảng viên được phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2022 - 2025 là nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với KTNN do thực hiện Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022 - 2024, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành và từng bước thực hiện các mục tiêu theo lộ trình của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước tiếp tục được thực hiện quyết liệt cũng đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với KTNN. Mục tiêu tổng quát, xuyên suốt nhiệm kỳ 2022 - 2025 được Chi bộ xác định là “Xây dựng Chi bộ Thanh tra KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, trách nhiệmchuyên nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng". Theo đó, Chi bộ phấn đấu đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm liên tục”, phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, trong đó 20 - 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên bị kỷ luật.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Doãn Anh Thơ khẳng định: Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Thanh tra KTNN đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác của đơn vị đã bám sát được mục tiêu, nội dung, tiến độ kế hoạch. Chất lượng công tác thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán của KTNN. “Nhiệm kỳ qua công chức, đảng viên Thanh tra KTNN đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ KTNN” - đồng chí nhấn mạnh.

Bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung các văn kiện và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, đồng chí Doãn Anh Thơ đề nghị, nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên. Theo đó, công chức, đảng viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghiệp vụ chuyên môn, có quan điểm lập trường vững vàng, đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động để xây dựng một tập thể vững mạnh. 

Cùng với đó, Chi bộ cần thực hiện chế độ sinh hoạt Chi bộ đúng định kỳ với nội dung thiết thực; phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai các nội dung công tác đã được quy định để đảm bảo đoàn kết, thống nhất trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng và phát triển đảng, tích cực phát hiện, giới thiệu các đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên mới theo quy định; lãnh đạo và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn và Nữ công trong các hoạt động nhằm động viên công chức hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Doãn Anh Thơ nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước hiện nay đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động kiểm toán nhà nước, đòi hỏi KTNN nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm các cấp quản lý, không ngừng đổi mới phương thức, quy trình kiểm toán cho phù hợp thực tiễn. Để nâng cao chất lượng kiểm toán nói chung, chất lượng thanh tra nói riêng, Phó Tổng Kiểm toán đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức thanh tra và nghiên cứu triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề.
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Thanh tra KTNN nhiệm kỳ 2022-2025 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính khẳng định trong thời gian tới, Thanh tra KTNN sẽ tăng cường công tác thanh tra, tập trung thanh tra chuyên môn thông qua đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đây là định hướng mới của Thanh tra, với mong muốn đóng góp năng lực, trình độ của Thanh tra vào hoạt động của Ngành, góp phần giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kiểm toán.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2025 và các chức danh chủ chốt trong cấp ủy. Đồng chí Dương Văn Chính, Chánh Thanh tra được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Quốc được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. 

Đại hội cũng đã thông qua toàn văn Nghị quyết. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ đã đề ra./.

Thanh Hà