Kiểm toán nhà nước phát động phong trào sáng tác Chủ đề và Logo kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

(sav.gov.vn) – Mới đây, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã ký ban hành Công văn số 232/KTNN-VP của Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Phát động phong trào sáng tác Chủ đề và Logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN”.

Theo đó, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/07/1994  - 11/7/2024), KTNN phát động phong trào sáng tác Chủ đề và Logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN với yêu cầu:

Chủ đề đảm bảo ngắn gọn, súc tích, thể hiện được nét đặc trưng riêng biệt, truyền tải được thành quả trong quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN; logo thể hiện được tính khái quát cao, đường nét màu sắc dễ hiểu, dễ nhận biết, ấn tượng, đảm bảo độ phân giải cao khi hiển thị trên các thiết bị điện tử và thuận tiện cho việc in ấn, phóng to thu nhỏ.

Công văn yêu cầu: Mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm có thuyết minh ý tưởng ngắn gọn khoảng 01 trang A4 và ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.

Về thời gian tổ chức, công văn nêu, ngày 15/3/2023: Phát động phong trào và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của KTNN; từ ngày 01/4/2023 – 10/4/2023: Nhận tác phẩm.

Đối tượng tham gia gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của KTNN. Tác giả gửi tác phẩm về Phòng Thông tin – Truyền thông (Văn phòng KTNN) 116 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội thông qua hình thức gửi: Gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi vào địa chỉ Email: qhcc@sav.gov.vn.

Công văn nêu rõ: Tác giả chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình; tác phẩm gửi đến không đúng quy định được xem là không hợp lệ.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung này đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để phong trào sáng tác Chủ đề và Logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN thành công tốt đẹp./.

Thanh Trang