Hội thảo Hoàn thiện pháp luật Kiểm toán nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(sav.gov.vn) – Sáng 24/3/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp quốc gia “Hoàn thiện pháp luật Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn – Chủ nhiệm đề tài; GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, thành viên chính đề tài đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có PGS, TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; PGS, Ts. Trương Thị Hồng Hà – Phó Vụ trưởng, Vụ nghiên cứu Tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương. Về phía KTNN, có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung – Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN cùng các thành viên của Ban đề tài.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn – Chủ nhiệm đề tài cho biết, nhiệm vụ NCKH “Hoàn thiện pháp luật Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” là đề tài khoa học cấp Quốc gia thứ 3 do KTNN chủ trì thực hiện. Đề tài hướng tới 3 mục tiêu cụ thể: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hoạt động KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đánh giá thực trạng khuôn khổ pháp luật về KTNN, kết quả thực thi pháp luật và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam. Từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về KTNN góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, sau hơn 2 năm triển khai, Ban đề tài đã tổ chức 2 hội thảo, 10 tọa đàm khoa học; khảo sát thực tiễn tại 5 địa phương trong nước là Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hóa, Tp. Hồ Chí Minh. Thông qua các hội thảo, tọa đàm và các cuộc khảo sát thực tế, Ban đề tài đã nghiên cứu, tiếp thu được nhiều ý kiến có giá trị của các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ các cơ quan ở Trung ương, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu… “Đến nay, đề tài NCKH cơ bản hoàn thành. Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Quốc gia, Ban đề tài tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 3 để các nhà quản lý, các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, chia sẻ các nội dung chủ yếu liên quan đến đề tài; trên cơ sở đó Ban đề tài tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề tài” – ông Ngô Văn Tuấn cho biết.

Hội thảo đã nghe GS,TS. Đoàn Xuân Tiên – Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, thành viên chính của đề tài trình bày cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở Việt Nam; TS. Lê Hoài Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, KTNN trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng pháp luật KTNN và hoạt động kiểm toán của KTNN Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; TS. Đặng Văn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, KTNN chia sẻ về kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của cơ quan KTNN và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc trình bày giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên trình bày cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở Việt Nam

Theo GS.TS Đoàn Xuân Tiên, đề tài NCKH “Hoàn thiện pháp luật Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” đã hệ thống hóa và phân tích sâu hơn, làm sáng tỏ hơn các vấn đề về hoàn thiện pháp luật KTNN và vai trò của pháp luật đối với tổ chức và hoạt động của ơ quan KTNN; những vấn đề lý thuyết về hoàn thiện pháp luật.

Đồng thời, hệ thống hóa và phân tích sâu hơn những vấn đề lý luận về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và hiệu quả, hiệu lực của hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; khái niệm, tác động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đối với quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan KTNN trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, các nhà khoa học đánh giá rất cao sự công phu, nghiêm túc của Ban đề tài trong công tác tổ chức nghiên cứu. Đồng thời cho rằng, đề tài “Hoàn thiện pháp luật Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” có giá trị khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện, bổ sung lý luận về pháp luật Việt Nam, đồng thời nêu được những giải pháp cần thiết hoàn thiện pháp luật KTNN góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí ở Việt Nam.

Để hoàn thiện đề tài, các nhà khoa học đã đưa ra những gợi mở cho Ban đề tài về các nội dung liên quan đến: Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của KTNN; phạm vi, đối tượng kiểm toán của KTNN... đồng thời đề nghị Đề tài cần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về: Phương pháp nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và một số khái niệm; bổ sung, phân tích, làm rõ thêm hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng qua hoạt động kiểm toán, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của KTNN...

PGS,TS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đề xuất: Đề tài cần bổ sung một số nội dung mang tính cơ bản, chiến lược hơn về chủ đề hoàn thiện pháp luật KTNN để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cần nêu rõ các giải pháp mang tính chiến lược, dài hơn hơn trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí củả KTNN. Các giải pháp cần tính tới mối quan hệ giữa các định chế trong hệ thống quyền lực của nhà nước Việt Nam, đặt trong bối cảnh thể chế kinh tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội thảo

Đồng tình với quan điểm của PGS,TS. Đặng Văn Thanh, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho rằng, việc xác định hành vi tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ là nhiệm vụ rất khó đối với KTNN. Theo quy định hiện hành, hoạt động kiểm toán là phân tích rủi ro, xác định trọng yếu để nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị. “Mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị đều phải gắn với bối cảnh cụ thể. Vì thế, trong môi trường mới, bối cảnh mới, triết lý và phương pháp hoạt động của KTNN cũng phải thay đổi cho phù hợp. Điều đó đặt ra vấn đề, khuôn khổ pháp lý hiện hành, chuẩn mực KTNN hiện tại còn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong bối cảnh mới? Trong bối cảnh ấy, hoạt động kiểm toán sẽ như thế nào? vai trò của cơ quan kiểm toán và các cơ quan có chức năng thanh tra, giám sát ra sao? phân khúc giữa cơ quan Kiểm toán và cơ quan Điều tra như thế nào… Đó là những vấn đề cần phải được làm rõ” – Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Phát biểu tại hội thảo, PGS,TS. Trương Thị Hồng Hà – Phó Vụ trưởng, Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương gợi ý, đề tài cần đi sâu phân tích về lý luận hoàn thiện pháp luật KTNN để pháp luật là công cụ sắc bén cho KTNN nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam. Liên quan đến kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của các cơ quan kiểm toán tối cao, một số ý kiến đề nghị, Ban Đề tài cần làm rõ thể chế của các nước và thể chế của Việt Nam, từ đó áp dụng vào thực tiễn Việt Nam cho phù hợp. 

Bế mạc hội thảo, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp chất lượng của các nhà khoa học, đồng thời khẳng định các ý kiến tại hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề để Ban Đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề tài cả về nội dung, hình thức, “Các ý kiến sẽ được Ban đề tài nghiên cứu, tiếp thu tối đa để hoàn thiện công trình nghiên cứu cấp quốc gia do KTNN chủ trì” – GS,TS. Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh./.

M. Thúy