Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước với tỉnh Nghệ An

(sav.gov.vn) - Chiều 6/4/2023, tại Tp Vinh, Nghệ An, Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực tham mưu của KTNN, KTNN khu vực II.

Làm việc với Đoàn công tác của KTNN, về phía tỉnh Nghệ An có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã thông tin với Đoàn về tình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2022, những tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác (QCPHCT) giữa KTNN và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ký kết ngày 11/10/2021.

Báo cáo nêu rõ, việc thực hiện QCPHCT thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN; tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Việc phối hợp trong hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương được các Bên thực hiện chặt chẽ. Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã đánh giá được các mặt đã làm được của địa phương trong công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách.

Hoạt động kiểm toán cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại trong việc lập và phân bổ dự toán ngân sách, trong công tác điều hành ngân sách, công tác khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngân sách.

Những ý kiến đánh giá kết luận và kiến nghị của KTNN góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh xem xét trong quá trình thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán năm sau. Bên cạnh đó, KTNN đã đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập dự toán ngân sách; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN.
 
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của KTNN góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; đồng thời khẳng định, mối quan hệ phối hợp công tác giữa tỉnh Nghệ An và KTNN ngày càng chặt chẽ, bài bản, hiệu quả. Thông qua đó, nhận thức của Lãnh đạo chủ chốt cũng như của cán bộ, công chức của tỉnh về thực hiện Luật KTNN, Luật NSNN đã được nâng lên ngày càng rõ rệt. Việc chỉ đạo, điều hành, sử dụng NSNN, tài sản công của tỉnh ngày càng minh bạch, đi vào nề nếp, đảm bảo các quy định của pháp luật. Tạo căn cứ để UBND, HĐND sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của tỉnh.

Hoạt động kiểm toán đã góp phần chỉ ra những bất cập, thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng NSNN, quản lý sử dụng tài sản công… đặt ra yêu cầu để các đơn vị được kiểm toán phải theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn Nhà nước, khuyến khích sử dụng nguồn lực Nhà nước đạt kết quả cao, góp phần đẩy nhanh thủ tục giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công…

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn KTNN tiếp tục chia sẻ, cung cấp thông tin, nhất là thông tin chuyên sâu để giúp cho tỉnh có những quyết định kịp thời, hiệu quả trong việc quản lý Nhà nước; hỗ trợ tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính về lĩnh vực điều hành ngân sách nói riêng và quản lý tài chính, tài sản công nói chung.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn Tổng Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo và Kiểm toán viên KTNN khu vực II đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, chia sẻ, đồng hành với sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. “Tỉnh Nghệ An cam kết tạo điều kiện tốt nhất trong công tác phối hợp, hỗ trợ KTNN nói chung và KTNN khu vực II nói riêng hoàn thành các kế hoạch kiểm toán, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của KTNN; từ đó thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như sự nghiệp phát triển của KTNN” - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh. 
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chúc mừng những thành quả trên nhiều mặt công tác của Nghệ An thời gian qua; mong tỉnh tiếp tục phát huy để đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đề cập đến quan hệ phối hợp công tác của KTNN với tỉnh Nghệ An, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị địa phương phối hợp tốt, chặt chẽ với Đoàn kiểm toán để thực hiện tốt nhiệm được giao, từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán. “Quan điểm của KTNN là thu gọn số lượng, đầu mối các cuộc kiểm toán; đảm bảo nguyên tắc “ít và chất”; tập trung vào những lĩnh vực Quốc hội giám sát, HĐND tỉnh quan tâm và những vấn đề nóng được cử tri quan tâm” – Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị địa phương phối hợp với KTNN trong việc giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhằm hỗ trợ KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phối hợp với KTNN khu vực II thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ thống nhất cao với đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc KTNN cung cấp, chia sẻ thông tin với tỉnh. “Mới đây KTNN đã ban hành Ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN, nhằm trao đổi dữ liệu điện tử giữa KTNN với các đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động KTNN. KTNN đã giao đầu mối cụ thể là KTNN khu vực II để thường xuyên cập nhật, trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm tốt với tỉnh Nghệ An” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Ngọc Bích