Phát triển mạng lưới giao thông của vùng núi phía Tây tỉnh Khánh Hòa

(sav.gov.vn) - Chiều nay, 24.5.2023, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận - Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Trình bày Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, cần thiết đầu tư Dự án này nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó Dự án được xác định là một trong những dự án quan trọng cần tập trung nguồn lực để nghiên cứu thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
 
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, đây là Dự án quan trọng quốc gia, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh Khánh Hòa; xoá bỏ tính độc đạo về kết nối giao thông đường bộ đến trung tâm huyện miền núi Khánh Sơn; tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung; tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng; phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp thế mạnh của khu vực; phục vụ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ, quản lý khai thác rừng.
 
Điểm đầu Dự án giao với quốc lộ 27C tại km 16+900, cách sông Cầu 250m về phía Đông, thuộc địa phận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên đường tỉnh 656 (tại Km 55+900) vào địa phận xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dự án có chiều dài 56,9km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, đoạn qua địa hình khó khăn tốc độ thiết kế 40km/h, hai làn xe không có dải phân cách giữa, tổng chiều rộng nền đường 9m, mặt đường rộng 6m, lề đường 2 bên 3m.
 
Dự án được chia thành 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Dự án thành phần xây lắp. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu dự án có tính chất liên kết vùng là 1.000 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng.
 
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thông tin thêm, mặc dù Dự án thuộc tiêu chí quan trọng quốc gia, tuy nhiên, có quy mô chỉ tương đương nhóm A. Trong khi đó, Khánh Hòa đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án giao thông có quy mô tương tự hoặc lớn hơn. Trong thời gian qua, đã có một số dự án được Quốc hội cho phép phân cấp việc quyết định đầu tư dự án, trong đó Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa cũng đã được Quốc hội cho phép quyết định đầu tư Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Do đó, để thuận lợi cho quá trình phê duyệt, thực hiện Dự án, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, giao UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư Dự án tương tự như đối với dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công ... 

 Chính phủ đề xuất thời gian chuẩn bị Dự án từ năm 2022 - 2024, thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2023 - 2024 và thời gian thi công xây dựng 2024 - 2027.
 
Báo cáo thẩm tra quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (UBKHCN&MT) Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết đầu tư Dự án, góp phần hình thành tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Khánh Hòa, đã được xác định trong danh mục các dự án ưu tiên của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Đánh giá hồ sơ Dự án, Ủy ban nhận thấy Dự án đáp ứng các yêu cầu tại Luật Đầu tư công; Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; tuân thủ yêu cầu của pháp luật về đầu tư công; tuân thủ quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng; quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Quốc hội; đáp ứng điều kiện khi phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; tuân thủ pháp luật về xây dựng, pháp luật về bảo vệ môi trường. 
 
Với quy mô tính chất, mặt bằng thi công, hướng tuyến và khối lượng đền bù hỗ trợ tái định cư, UBKHCN&MT nhận thấy, nếu được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vào Kỳ họp thứ 5, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù vào tiến độ thực hiện, Dự án được thi công từ năm 2022 - 2027 là chưa phù hợp. Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá kỹ để rút ngắn thời gian xây dựng, cân nhắc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án phù hợp với tiến độ giải ngân vốn.
 
UBKHCN&MT tán thành với đề xuất của Chính phủ, kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện Dự án là giao UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện Dự án theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo pháp luật về đầu tư công.
 
Ông Lê Quang Huy giải thích, Dự án có tiêu chí diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng lớn hơn 50 ha nên thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Dự án có quy mô tương đương nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công, vốn đầu tư không lớn, công trình cấp III, mức độ kỹ thuật thi công không phức tạp nên việc áp dụng các quy định theo pháp luật về đầu tư công sẽ kéo dài thời gian thực hiện Dự án, lãng phí nguồn lực đầu tư công. Trong khi đó, việc áp dụng cơ chế đặc thù cũng đã được Quốc hội cho phép triển khai đối với một số dự án quan trọng quốc gia trong thời gian gần đây. Tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các dự án giao thông có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự hoặc lớn hơn.

 UBKHCN&MT kiến nghị: Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến Dự án./.
 
Thanh Trang