Tập trung sưu tầm tư liệu xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển

(sav.gov.vn) - Ngày 25/5/2023, Ban biên tập xây dựng kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) 30 năm hình thành và phát triển (Ban biên tập) tổ chức họp lần thứ 2 để xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch xây dựng Kỷ yếu và tiến độ triển khai các công việc liên quan. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban biên tập chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban biên tập.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng ban thường trực cho biết: Kỷ yếu “Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển” tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính: Xây dựng các bài phát biểu, bài viết, hình ảnh của Lãnh đạo Đảng và Quốc hội; Nguyên Lãnh đạo Đảng và Quốc hội; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy; Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ; về những mốc son đáng nhớ trong lịch sử 30 năm phát triển Đảng bộ; cơ cấu tổ chức của Đảng bộ KTNN và danh hiệu thi đua của Đảng bộ trong 30 năm; bài viết về tình hình hoạt động và hình ảnh của BCH Đảng bộ KTNN qua các nhiệm kỳ; bài viết về nội dung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nổi bật về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 30 năm qua và xây dựng bài viết về nội dung; hình ảnh về tổ chức bộ máy, hoạt động, thành tích của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
 
Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng- Đảng uỷ- Đoàn thể Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban biên tập thường trực báo cáo tại cuộc họp.

Theo Phó Trưởng ban thường trực, các nhóm nhiệm vụ trên được dự  kiến thực hiện từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024 và đảm bảo tiến độ các công việc thiết kế, in ấn Kỷ yếu để phát hành vào cuối tháng 5/2024.

Trên cơ sở xin ý kiến Ban biên tập về các nhiệm vụ chủ yếu, đề cương sơ lược cuốn Kỷ yếu, bộ phận thường trực Ban biên tập cũng đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban biên tập.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập đề xuất: Kế hoạch xây dựng Kỷ yếu, đề cương, thực hiện cần được nghiên cứu và xây dựng với mục tiêu làm nổi bật được quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ KTNN qua các kỳ Đại hội, các chủ trương, tư tưởng xuyên suốt qua các thời kỳ. Đối với các nhân vật được lựa chọn xuất hiện trong Kỷ yếu cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm sự trang trọng và có tính đại diện cho mỗi giai đoạn lịch sử.

Các thành viên cũng đã tham gia về định hướng thiết kế, trình bày cuốn kỷ yếu, việc sử dụng các hình ảnh, tư liệu đối với các nội dung được dự kiến đưa vào Kỷ yếu.
Toàn cảnh buổi họp

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban biên tập Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của bộ phận thường trực và các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của mỗi thành viên Ban biên tập.

Cơ bản nhất trí với các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban biên tập đề nghị bộ phận thường trực Ban biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên ban biên tập, hoàn thiện Kế hoạch xây dựng Kỷ yếu cũng như đề cương chi tiết cuốn Kỷ yếu để trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tại phiên họp Ban Thường vụ thường kỳ tháng 6/2023.

Khẳng định cuốn Kỷ yếu Đảng bộ KTNN 30 năm hình thành và phát triển sẽ là tư liệu quý nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ KTNN, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN kể từ khi thành lập Đảng bộ KTNN(năm 1995) đến nay, Trưởng Ban biên tập đề nghị bộ phận thường trực Ban biên tập cần xây dựng đề cương cuốn Kỷ yếu theo hướng làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ KTNN trên các mặt công tác: Xây dựng và phát triển Đảng; kiểm tra, giám sát trong Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của Đảng bộ KTNN trong 30 năm qua…

Trưởng Ban biên tập cũng đề nghị thường trực Ban biên tập rà soát công việc, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ triển khai.

Về phân công nhiệm vụ cho các thành viên, dựa trên các nội dung của dự thảo Đề cương Kỷ yếu và việc tham mưu trong phân giao nhiệm vụ của thường trực Ban biên tập, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh thống nhất với các đề xuất và đề nghị các thành viên bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó ưu tiên tối đa cho việc tập trung sưu tầm tư liệu để xây dựng được kho tư liệu cần thiết, phục vụ cho quá trình xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển trong thời gian tới./.

Phương Ngọc