Chuẩn bị tốt cho Phiên giải trình về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

(sav.gov.vn) - Chiều 07/9, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì cuộc làm việc với các đơn vị về chuẩn bị Phiên giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Cùng dự buổi làm việc có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;  lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN và các bộ phận có liên quan.

Tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn đã thông tin nhanh về kế hoạch tổ chức Phiên giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị của KTNN, đặc biệt là kết quả rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị KTNN đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021…

Trên cơ sở các báo cáo, đại diện các đơn vị cũng tập trung trao đổi về kết quả rà soát tình hình thực hiện kiến nghị của đơn vị; đồng thời đề nghị lãnh đạo KTNN xem xét thống nhất các nội dung để đảm bảo các ý kiến tham gia giải trình của KTNN đảm bảo nhất quán, xuyên suốt. Qua đó, giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận đúng về vai trò, trách nhiệm của KTNN, của các đơn vị được kiểm toán trong thực hiện kiến nghị kiểm toán.
 
Lãnh đạo đơn vị kiểm toán nêu ý kiến tại cuộc làm việc

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đơn vị cần tập trung cao độ vào công tác chuẩn bị cho Phiên giải trình, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp kiểm toán các Bộ, ngành, địa phương sẽ tham gia giải trình.

Các đơn vị kiểm toán cần chuẩn bị tốt các nội dung để sẵn sàng tham gia giải trình khi được yêu cầu, đảm bảo chất lượng giải trình đối với từng lĩnh vực phụ trách kiểm toán.

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến tại cuộc làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu, các đơn vị phải rà soát lại toàn bộ các kiến nghị về cơ chế chính sách, kiến nghị về trách nhiệm, kiến nghị khác chưa được các đơn vị được kiểm toán thực hiện, gắn với thẩm quyền của từng KTNN khu vực, chuyên ngành.

Các Kiểm toán trưởng phải theo dõi sát sao, nắm chắc vấn đề, làm rõ nguyên nhân, các vấn đề vướng mắc, bất cập để trao đổi, giải trình tại Phiên giải trình và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các nội dung thuộc thẩm quyền của đơn vị.
 
Đặc biệt, tại Phiên giải trình, các đơn vị trực thuộc KTNN cần lắng nghe, ghi chép, xem xét tiếp thu các vấn đề đặt ra có liên quan đến KTNN; các kiến nghị kiểm toán của KTNN...

Trước đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã có Công văn số 1084/UBTCNS15 ngày 31/3/2023 gửi KTNN và các Bộ, ngành, địa phương về chuẩn bị cho Phiên giải trình về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngay sau khi nhận được Công văn của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu từng KTNN chuyên ngành, khu vực bám sát các vấn đề Ủy ban Tài chính - Ngân sách nêu, tích cực trao đổi trực tiếp với các đơn vị được kiểm toán để nắm bắt tiến độ triển khai, báo cáo kết quả tình hình triển khai; thống nhất với các đơn vị về tình hình thực hiện kiến nghị.

Đến nay, các đơn vị kiểm toán đã cơ bản hoàn tất việc rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán và tích cực chuẩn bị cho Phiên giải trình.
 
Phiên giải trình về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội dự kiến diễn ra vào sáng 08/9.

Ngoài KTNN, Phiên giải trình có sự tham gia của các đại diện Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Nội dung trọng tâm của Phiên giải trình là tập trung đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN của Bộ, ngành và địa phương đến ngày 31/3/2023 và đến thời điểm báo cáo (nếu có) đối với niên độ NSNN năm 2021 và niên độ NSNN năm 2020 và 2019 trở về trước đến ngày 31/12/2021 chưa thực hiện. Cùng với báo cáo của KTNN, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ báo cáo giải trình trực tiếp tại Phiên giải trình.
 

N.HỒNG – N.LỘC