Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Pháp chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán phòng, chống tham nhũng

(sav.gov.vn) - Ngày 11/9, tại trụ sở Tòa Thẩm kế Pháp (Thủ đô Paris), Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn dẫn đầu đã tham dự buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm với Tòa Thẩm kế Pháp.

Tại Tọa đàm, hai cơ quan đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về: Kiểm toán phòng, chống tham nhũng, các biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán phòng, chống tham nhũng; Đánh giá các chính sách và chương trình công của Chính phủ.

Chia sẻ với các đồng nghiệp tại Tòa Thẩm kế, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, kiểm toán phòng, chống tham nhũng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của KTNN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua hoạt động kiểm toán, tính trong 05 năm gần đây, KTNN đã phát hành 610 Báo cáo kiểm toán có kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, sai sót phát hiện qua kiểm toán.

KTNN Việt Nam chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra 23 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; chuyển 1.456 lượt Báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Tòa Thẩm kế Pháp đánh giá cao những kết quả mà KTNN Việt Nam đạt được, đồng thời cho biết, Tòa Thẩm kế Pháp đảm bảo việc sử dụng tài chính công hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả thông qua thực hiện 04 nhiệm vụ, gồm: phán xét, kiểm soát, đánh giá và xác nhận.

Tòa Thẩm kế ra phán xét quyết toán tài khoản cá nhân; kiểm tra tính chính xác của tất cả các nguồn thu chi, xác nhận tính hợp lý của tài khoản đã kiểm tra. Từ đó, ra “Thông báo miễn trừ đối với cá nhân công chức” hoặc ra “Tuyên bố trách nhiệm tài chính” khi có sai phạm.

Để đảm bảo công quỹ được sử dụng chính xác, hiệu quả và tiết kiệm, Tòa Thẩm kế kiểm soát tính phù hợp của các hoạt động quản lý theo pháp luật và quy định (bao gồm cả Pháp và Liên minh châu Âu); đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hoặc huy động hiệu quả nhất.

Tòa Thẩm kế kiểm tra các kết quả thu được từ các hoạt động đạt được các mục tiêu đề ra hay không. Đồng thời thực hiện đánh giá, kiểm soát đối với các chính sách công hoặc với các cơ quan cụ thể. Khi các chính sách này được thực hiện ở cả cấp quốc gia và địa phương, Tòa sẽ phối hợp với 23 Tòa thẩm kế vùng/khu vực để tiến hành các cuộc đánh giá chung. Mục tiêu là cung cấp thông tin đáng tin cậy về tình hình tài chính của các tài khoản nhà nước và an sinh xã hội.

Đại diện Tòa Thẩm kế Pháp, bà Dominique Dujols, Chuyên viên cao cấp bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao những kết quả và kinh nghiệm về kiểm toán phòng, chống tham nhũng của KTNN Việt Nam, đồng thời chia sẻ nhiều bài học chuyên môn trong việc kiểm toán phòng, chống tham nhũng của Tòa Thẩm kế Pháp những năm qua.
 
Nhãn


Chia sẻ kinh nghiệm của KTNN Việt Nam trong việc kiểm toán đánh giá các chính sách và chương trình công, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn cho biết, trong giai đoạn qua, KTNN đã tiến hành kiểm toán nhiều chính sách lớn của nhà nước như: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các Chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phòng, chống đại dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ; chính sách về nhà ở xã hội…

Các kết quả, kết luận, kiến nghị kiểm toán liên quan đến các chính sách, chương trình công luôn được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Tại buổi tọa đàm, ông Adam Baiz - chuyên gia đánh giá chính sách công của Tòa Thẩm kế Pháp cũng đánh giá cao các bài học kinh nghiệm của KTNN Việt Nam. Ông đã trình bày và chia sẻ kinh nghiệm của Tòa Thẩm kế Pháp trong việc đánh giá chính sách công, đặc biệt là các công cụ đánh giá chính sách như thống kê mô tả, kinh tế lượng, phân tích kinh tế xã hội, mô hình hóa, phỏng vấn, khảo sát, quan sát thực địa..., giúp KTNN Việt Nam học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm quý giá./.

Thanh Xuyên