Kinh nghiệm kiểm toán về các sai sót thường gặp trong hoạt động kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp

(sav.gov.vn) - Sáng 29/11, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành VI chủ trì, phối hợp với KTNN chuyên ngành Ia, Ib, KTNN khu vực I và IV tổ chức Tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán về các sai sót thường gặp trong hoạt động kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo và Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Nguyễn Thu Giang chủ trì Tọa đàm. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo, các phòng và kiểm toán viên đến từ KTNN chuyên ngành Ia, Ib, VI, KTNN khu vực I và IV.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo cho biết, thời gian qua, kết quả kiểm toán của KTNN đã chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Từ đó, kiến nghị, đề xuất  các giải pháp giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng tài chính, tài sản. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách nhằm bịt các lỗ hổng trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước và tháo gỡ các điểm nghẽn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả và đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán cho các doanh nghiệp, tập đoàn. Nhiều sai sót của doanh nghiệp rất khó phát hiện, hoặc khó thu thập bằng chứng kiểm toán. Đó là chưa kể đến việc thiếu các căn cứ pháp lý phù hợp để kiểm toán đưa ra đánh giá chính xác, phòng tránh rủi ro, thất thoát tài sản nhà nước.
 
Quang cảnh Tọa đàm

Từ thực trạng trên, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI kỳ vọng, Tọa đàm sẽ là diễn đàn để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kiểm toán, cũng như đề xuất cách làm rất sáng tạo góp phần nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện kiểm toán, đảm bảo tính thống nhất trong việc đưa ra các kết luận và kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên.

Tại Tọa đàm, đại diện các đơn vị đã chia sẻ về một số sai sót trong kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước; kiểm toán việc quản lý giá sản phẩm quốc phòng trong các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng; kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần; chênh lệch tỷ giá trong kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp; kiểm toán đầu tư dự án nhóm B, nhóm C tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước…

Tin và ảnh: Nguyễn Ly