Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15

(sav.gov.vn) - Mục tiêu quan trọng và thành công của chuyên đề giám sát là có một nghị quyết của Quốc hội, trong đó có các giải pháp để bảo đảm hiệu quả hơn khi ban hành chính sách trong tình hình khẩn cấp, cấp bách, khi có biến động bất ngờ đối với kinh tế - xã hội do các yếu tố khách quan.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, sáng 22/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” (Nghị quyết 43). 

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát và xem phim tài liệu về chuyên đề giám sát.

Tiếp đó, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hồ sơ, tài liệu để bảo đảm điều kiện trình Quốc hội, đặc biệt là những vấn đề lớn, còn vướng mắc, bất cập trong quá trình giám sát; nghe thành viên Chính phủ báo cáo làm rõ hơn một số nội dung.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát, Báo cáo giám sát, Dự thảo Nghị quyết và biểu dương Đoàn giám sát đã nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của Chính phủ, các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành địa phương cùng các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện Báo cáo giám sát với đầy đủ phụ lục, Báo cáo tóm tắt và video phim tài liệu về chuyên đề giám sát. Trong đó, lưu ý về kết cấu, nội dung để nêu bật được những kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập, đặc biệt cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết cần đối chiếu thêm các mục tiêu, chính sách cụ thể trong Nghị quyết 43, nhấn mạnh kết quả về ổn định kinh tế vĩ mô liên quan đến các vấn đề như: kiểm soát lạm phát, tỷ giá, quản lý nợ công, quản lý bội chi ngân sách, sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Đồng thời, thể hiện rõ ràng, xác đáng hơn về nguyên nhân của các quy định pháp luật, quá trình xây dựng chính sách hay nguyên nhân tổ chức thực hiện bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: VPQH

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng và thành công của chuyên đề giám sát là có một nghị quyết của Quốc hội trong đó có các giải pháp để bảo đảm hiệu quả hơn khi ban hành chính sách trong tình hình khẩn cấp, cấp bách, khi có biến động bất ngờ đối với kinh tế - xã hội do các yếu tố khách quan; đồng thời có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với kết cấu, cách thức trình bày và nhiều nội dung của Dự thảo Nghị quyết. Qua đó, đề nghị Đoàn giám sát, Tổ giúp việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ tiếp tục rà soát để thiết kế đầy đủ các quy định nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách của Nghị quyết số 43 chưa kết thúc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát để trao đổi, cung cấp thông tin hoàn thiện Báo cáo giám sát và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội./.

Nguyễn Hồng