(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 23/4/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2010 – 2015. Ông Hoàng Hồng Lạc – Ủy viên thường trực BCS Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng của KTNN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng (KTNN) cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Ngày 20/4/2015, tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực III - số 18 Phan Đình Phùng, TP Đà Nẵng, KTNN khu vực III đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2010-2015) nhằm tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có Ông Hoàng Hồng Lạc, lãnh đạo KTNN khu vực III và toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động đơn vị.
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 15/4/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2010-2015) để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Vụ Tổ chức cán bộ.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 14/4/2015, tại Cung Trí thức Hà Nội, Trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ (TTKH&BDCB) của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2010 – 2015 nhằm tổng kết phong trào thi đua khen thưởng của đơn vị trong 5 năm vừa qua. Tham dự Hội nghị có ông Ngô Trí Tuệ - Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; ông Lê Anh Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của TTKH&BDCB.

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 13/4/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2010-2015) nhằm tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Vụ Hợp tác quốc tế.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 7/4/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Vụ Pháp chế đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015, nhằm tổng kết phong trào thi đua của đơn vị trong 5 năm qua. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Vụ Pháp chế đã tham dự Hội nghị.

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 06/4/2015, tại trụ sở 2 Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 66 Trần Thái Tông, Hà Nội, KTNN chuyên ngành III đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2010 – 2015. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên KTNN chuyên ngành III.