Kế toán, kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số

12/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, cần tạo sự kết nối giữa các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp với trường đại học.

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kế toán - Kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số”.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn cho biết, đây là hội thảo thường niên nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, doanh nghiệp cùng chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm về hoạt động kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Đồng thời, tạo sự kết nối giữa các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, người học nhằm tăng cường nhận thức về lĩnh vực kế toán - kiểm toán và sự thích ứng của nó trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Hội thảo cũng là dịp để các chuyên gia, nhà khoa, nhà giáo đề xuất một số định hướng nghiên cứu và giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và các hoạt động khác về kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.
 
Đoàn chủ tọa điều hành hội thảo

Theo PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, hội nhập về lĩnh vực kế toán, kiểm toán luôn được đặt ra như một trọng tâm.

Một mặt, Việt Nam đã xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam và sẽ xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam, với định hướng tiệm cận nhất với các chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán công quốc tế đồng thời có sự chọn lọc, điều chỉnh với điều kiện thực tiễn về thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Mặt khác, Việt Nam cũng chủ trương áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) với lộ trình cho phép các doanh nghiệp áp dụng một cách tự nguyện (giai đoạn 2022 - 2025) và áp dụng bắt buộc cho các nhóm doanh nghiệp nhất định có đủ điều kiện (giai đoạn sau 2025).

“Để thích ứng với xu thế hội nhập và chuyển đổi ố đặt ra cho ngành Kế toán - Kiểm toán nhiều thách thức yêu cầu cần phải thay đổi về nhiều mặt để nhanh chóng thích nghi với bối cảnh mới” - PGS.TS. Lê Mạnh Hùng nhìn nhận.
 
Hội thảo nhận được hơn 70 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý đến từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số chủ đề như: Kế toán, kiểm toán trong xu thế hội nhập; Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; Đào tạo kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập trong nền kinh tế số; các lĩnh vực liên ngành kinh tế có liên quan đến kế toán, kiểm toán.

PV

Xem thêm »