Việc quản lý thu, chi viện trợ; việc quản lý, sử dụng các quỹ ngoài ngân sách trong năm 2020 còn nhiều thiếu sót. Chỉ ra những bất cập liên quan, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán cần nghiêm túc chấn chỉnh để tăng cường tính minh bạch, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý.
Theo nghiên cứu của Gartner, 4 thách thức hàng đầu mà các nhà lãnh đạo kiểm toán phải đối mặt đều liên quan đến công nghệ và nhân sự. Điều này cho thấy kiểm toán nội bộ (KTNB) không chỉ gặp khó khăn trong việc cung cấp sự đảm bảo cho doanh nghiệp (DN) về mở rộng đầu tư kỹ thuật số mà còn đứng trước các thách thức khi áp dụng công nghệ vào hoạt động kiểm toán.  
Trong những năm qua, hoạt động Kiểm toán nhà nước đã phát hiện và ngăn chặn các hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí, chuyển hồ sơ nhiều vụ có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan điều tra để xem xét, xử lý hình sự; cảnh báo những hạn chế, thiếu sót và yếu kém, sơ hở, bất cập trong công tác quản lý để các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục, phòng ngừa, hoàn thiện kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Thực tế đấu tranh phòng chống tham nhũng cho thấy hoạt động Kiểm toán nhà nước đã tạo góp phần tạo nên một cơ chế đấu tranh phòng chống tham nhũng đặc thù có hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hoạt động của Kiểm toán nhà nước còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Do đó, để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần phải xác định những nhân tố tác động để từ đó có giải pháp hoàn thiện, góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán nhà nước.
Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý II/2022 tăng mạnh tới 7,72% - cao nhất trong vòng một thập kỷ qua, tuy nhiên, CPI bình quân nửa đầu năm 2022 vẫn chỉ tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2021. Nền kinh tế Việt Nam đang khác biệt rất nhiều so với thế giới khi tăng trưởng toàn cầu năm 2022 có thể chỉ xung quanh mức 3% - thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng năm 2021 và nhiều dự báo hồi đầu năm đi đôi với lạm phát cao kỷ lục trong vòng 40 năm qua xuất hiện ở nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới với cơn bão lạm phát tăng cấp do khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực thực phẩm và có thể cả khủng hoảng tài chính trong trung hạn.
Chất lượng hoạt động kiểm toán ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của các nhà đầu tư cũng như tính minh bạch của thị trường tài chính. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp (DN) kiểm toán cần gia tăng trách nhiệm xã hội (CSR - Corporate social responsibility) với người lao động và cộng đồng.
Quyết toán ngân sách nhà nước là khâu cuối cùng trong một chu trình ngân sách nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện ngân sách cũng như chính sách tài khóa năm đã qua. Kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm góp phần công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, là cơ sở để Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Năm 2020 là năm cuối kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020, năm đầu tiên ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bài viết này luận bàn một số vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thông qua kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm.
Công nghệ sổ cái phân tán - trong đó Blockchain là một ví dụ đang tạo ra cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo ra những thách thức mới và cơ hội mới. Trong bài viết, chúng tôi nói đến sự tác động của công nghệ này đối với Kế toán và Hệ thống Thông tin Kế toán (AIS). Việc áp dụng Sổ cái phân tán trong Kế toán có những đặc điểm cực kỳ thú vị, nó loại bỏ hoặc xác định lại vai trò của các thực thể bên ngoài công ty, chẳng hạn như Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, Kế toán viên và Kiểm toán viên có Chứng chỉ hành nghề. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng mô tả tác động của công nghệ này đối với AIS bằng cách đưa ra các giả thuyết về khả năng phát triển có thể xảy ra.
(sav.gov.vn) - Sáng 07/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Hoàn thiện thủ tục kiểm toán công tác xử lý nợ ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại Nhà nước” do Ths. Nguyễn Hữu Hằng Phú, Ths. Đỗ Thị Thu Trang đồng chủ nhiệm. Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể TS. Nguyễn Mạnh Cường là chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
Áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động chuyên môn là xu hướng tất yếu của các công ty kiểm toán trong hiện tại và tương lai. Để nguồn nhân lực kiểm toán đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp (DN) và xã hội, chương trình đào tạo cần thay đổi nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết sâu sắc hơn về kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.