(kiemtoannn.gov.vn) - Tại Hội nghị Thượng đỉnh INCOSAI lần thứ hai mươi tổ chức tại Johannesburg (Nam Phi), cộng đồng các quốc gia thuộc INTOSAI đã thông qua Bộ chuẩn mực kiểm toán hoàn chỉnh của các cơ quan kiểm toán tối cao (ISSAI) với mong muốn hoà hợp và tăng cường hoạt động kiểm toán trên toàn thế giới. Từ nhận thức rằng sự quan tâm của các bên liên quan trong và ngoài cơ quan kiểm toán tối cao ngày càng tăng cũng như các SAI đang mở rộng một loạt các hoạt động kiểm toán, INTOSAI đã nhìn thấy yêu cầu phải tăng thêm giá trị và lợi ích từ các SAI.
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi NSNN được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách năm 2011 lại cho thấy, việc sử dụng kinh phí sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại các Bộ, ngành, địa phương lại có chiều hướng gia tăng.
(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm chấn chỉnh những bất cập trong quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý đối với các DNNN, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì soạn thảo Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Hiện, dự thảo Nghị định này đang được lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
(kiemtoannn.gov.vn) - Tại phiên thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2009-2012, hàng loạt bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách về BHYT, đặc biệt những tồn tại, vướng mắc trong cơ chế sử dụng Quỹ BHYT là vấn đề bức xúc được nhiều đại biểu Quốc hội phân tích, mổ xẻ.
(kiemtoannn.gov.vn) - Theo số liệu công bố của Vietnam Report ngày 22/10/2013, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của 1.000 DN nộp thuế thu nhập cao nhất Việt Nam (V1000) năm 2012 là 77 nghìn tỷ đồng. Con số này cho thấy tình hình kinh doanh đã có những khởi sắc đáng kể, đồng thời ý thức về nghĩa vụ nộp thuế của các DN đã ít nhiều được cải thiện.
(kiemtoannn.gov.vn) - Tại Hội thảo “Đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của Tập đoàn kinh tế Nhà nước - Những vấn đề pháp lý cần hoàn thiện” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 23/10, nhiều vấn đề liên quan đến các Tập đoàn kinh tế Nhà nước (TĐKTNN) đã được đề cập, trong đó, yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý cho các nhóm công ty này được các đại biểu hết sức quan tâm.