(kiemtoannn.gov.vn) - Tại phiên thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2009-2012, hàng loạt bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách về BHYT, đặc biệt những tồn tại, vướng mắc trong cơ chế sử dụng Quỹ BHYT là vấn đề bức xúc được nhiều đại biểu Quốc hội phân tích, mổ xẻ.
(kiemtoannn.gov.vn) - Theo số liệu công bố của Vietnam Report ngày 22/10/2013, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của 1.000 DN nộp thuế thu nhập cao nhất Việt Nam (V1000) năm 2012 là 77 nghìn tỷ đồng. Con số này cho thấy tình hình kinh doanh đã có những khởi sắc đáng kể, đồng thời ý thức về nghĩa vụ nộp thuế của các DN đã ít nhiều được cải thiện.
(kiemtoannn.gov.vn) - Tại Hội thảo “Đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của Tập đoàn kinh tế Nhà nước - Những vấn đề pháp lý cần hoàn thiện” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 23/10, nhiều vấn đề liên quan đến các Tập đoàn kinh tế Nhà nước (TĐKTNN) đã được đề cập, trong đó, yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý cho các nhóm công ty này được các đại biểu hết sức quan tâm.
(kiemtoannn.gov.vn) - Để công cuộc cải cách ở Việt Nam đạt hiệu quả thì việc tập trung cải cách DNNN đóng vai trò quan trọng, trong đó cải cách hoạt động kiểm toán đối với DNNN được coi là điểm khởi đầu trong phương diện cải cách kinh tế vĩ mô và tài chính. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Báo cáo “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn Chính phủ và lộ trình thực hiện” vừa được Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố.
(kiemtoannn.gov.vn) - ...Thực tế, kể cả giai đoạn đầu mới tiếp cận loại hình kiểm toán hoạt động cho tới thời điểm có những hướng dẫn, quy định mang tính pháp lý về kiểm toán hoạt động và tiêu chí kiểm toán hoạt động; cách xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cũng như việc nghiên cứu áp dụng vào thực tế hoạt động kiểm toán vẫn có khoảng cách so với nhu cầu, chưa thực sự góp phần quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng kiểm toán như kỳ vọng của KTNN và đòi hỏi vốn có của mục tiêu xác định tiêu chí.
(kiemtoannn.gov.vn) - Kiểm toán độc lập là nhu cầu không thể thiếu ở các nền kinh tế phát triển. Khi kinh tế - xã hội phát triển ở mức độ càng cao thì công chúng càng đòi hỏi các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, của các tổ chức phải minh bạch rõ ràng và phải được kiểm toán bởi đơn vị (doanh nghiệp) kiểm toán chuyên nghiệp và độc lập. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp kiểm toán đã có giấy phép hành nghề kiểm toán độc lập và đã hoạt động trong lĩnh vực này khoảng gần 20 năm nay, và đã được “luật hóa” bằng văn bản pháp luật cao nhất là Luật Kiểm toán độc lập do Quốc hội thông qua ngày 29/3/2011.