Cổ phần hóa về thực chất là quá trình chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu để huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên qua kết quả kiểm toán cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại và bất cập cần có giải pháp thích hợp, cụ thể: ​
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hướng tới nhiều mục tiêu, nhưng tập trung vào các mục tiêu chính, đó là: Huy động vốn của toàn xã hội bao gồm các cá nhân, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước nhằm đầu tư, đổi mới công nghệ, tạo thêm công ăn việc làm trong dân chúng, phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và thay đổi phương thức quản lý trong doanh nghiệp; Tạo điều kiện để người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần và những người góp vốn được thực sự làm chủ; thay đổi phương thức quản lý, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; tăng tài sản cho Nhà nước; nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.
Phó Tổng Kiểm toán nước Cộng hòa Sierra Leone (Tây Phi) Aiah Gbondo-Tugbawa mới đây đã công bố Báo cáo kiểm toán thường niên cho năm tài khóa 2015. Báo cáo đặc biệt chỉ trích tình trạng quản lý ngân sách lỏng lẻo tại Quỹ Bảo trì đường bộ quốc gia (RMFA) khiến gần 6,16 tỷ Sierra Leonean Leone (SLL), tương đương 700.000 USD bị thất thoát. ​
Cơ quan Kiểm toán quốc gia Pháp đã tuýt còi Bộ Xây dựng nước này khi phát hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của hơn 800 cây cầu có nguy cơ bị sập trên khắp nước Pháp.
  Sở Quản lý xe cơ giới Tiểu bang California (DMV) vừa qua đã bị Cơ quan Kiểm toán Tiểu bang cáo buộc gian lận trong việc cấp bằng lái và bị chỉ trích về những yếu kém trong hoạch định, thực thi các tiêu chuẩn an toàn giao thông liên bang. Cục Điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) hiện đã vào cuộc để làm rõ những gian lận xảy ra tại cơ quan chuyên trách cấp bằng lái này.