(sav.gov.vn) - Khi thực hiện kiểm toán bình đẳng giới (BĐG), các kiểm toán viên (KTV) sẽ linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp tiếp cận theo rủi ro, theo kết quả hay theo định hướng vấn đề trong các giai đoạn của quá trình kiểm toán.
(sav.gov.vn) - Bà Helen Brand, Giám đốc điều hành ACCA toàn cầu cho rằng AI là cơ hội cho thế hệ kế toán trong tương lai chứ không phải là thách thức, bởi kế toán phải là người tạo ra giá trị và AI là công cụ tạo ra giá trị đó.
(sav.gov.vn) - Kiểm soát nội bộ (KSNB) như tấm lưới chắn giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản của tổ chức, còn trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ mạnh mẽ để cách mạng hóa cách thức triển khai KSNB. Công nghệ AI mang đến tiềm năng nâng cao độ chính xác, hiệu suất và hiệu quả trong việc xác định các điểm bất thường, phát hiện gian lận và cải thiện quản trị tổng thể.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán là một trong những lĩnh vực có ảnh hưởng tích cực từ việc ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI). Giống như những tiến bộ kỹ thuật số trước đó, AI sẽ thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và cung cấp thông tin chuyên sâu hơn, đồng thời cho phép kiểm toán viên (KTV) sử dụng tốt hơn các kỹ năng, kiến thức và khả năng phán đoán chuyên nghiệp.
(sav.gov.vn) - Giải quyết rủi ro gian lận luôn là một thách thức đối với các kiểm toán viên (KTV), từ việc xác định, đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu đến thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán. Vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, KTV còn phải tận dụng tối đa những phát hiện từ phân tích dữ liệu và mở rộng điều tra để tăng khả năng tiếp cận các rủi ro gian lận.
(sav.gov.vn) - Trong thư gửi các thành viên Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), ông Bruno Dantas - Chủ tịch INTOSAI, Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Brazil - đã đề cập đến các thách thức do thảm hoạ tự nhiên gây ra; cách thức SAI có thể đóng góp vào việc tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu thông qua đánh giá chính sách, giám sát hoạt động của các chính phủ và chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm toán khủng hoảng.
(sav.gov.vn) - Chênh lệch tỷ giá là một nội dung kiểm toán không mới trong kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, cùng với quá trình hội nhập, các giao dịch, nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến tỷ giá ngày càng phổ biến. Vì vậy, quy mô, bản chất và tần suất phát sinh của các khoản chênh lệch tỷ giá cũng trở nên đa dạng và phức tạp hơn.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO) vừa qua đã thực hiện cuộc đánh giá Hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại các địa phương. GAO cho biết, ITS mang lại nhiều lợi ích, giúp giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông, tuy nhiên, các chức năng này hiện đang bị hạn chế bởi nhiều yếu tố.