(kiemtoannn.gov.vn) – Kiểm toán Quốc gia (KTQG) Trung quốc được đánh giá là cơ quan kiểm toán có thế mạnh về kiểm toán trách nhiệm kinh tế; Kiểm toán phát hiện nhằm phòng, chống tham nhũng. Trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, KTQG Trung Quốc đã tích lũy được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực này. Mới đây, trong một hội thảo đồng tổ chức giữa KTNN Việt Nam và KTQG Trung Quốc với chủ đề “Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng”, các chuyên gia của KTQG Trung Quốc đã chia sẻ những bài học, kinh nghiệm về kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của cơ quan KTNN trong phòng, chống tham nhũng.

Sau 3 năm thực hiện thành công những thay đổi đáng kể trong quy phạm báo cáo kiểm toán, cuối tháng 12/2014 vừa qua, Ủy ban Quốc tế về chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (IAASB) - hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), đã hoàn thành bản Kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2015-2019 và Chương trình hành động cho năm 2015-2016, đề ra những mục tiêu cụ thể, cần thiết nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán trong những năm tới.

Kỳ I:  Nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều đề tài, dự án có giá trị

Năm 2012, trên cơ sở nguồn kinh phí NSNN cấp, nguồn kinh phí viện trợ, nguồn thu sự nghiệp… Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt nhiều thành quả quan trọng, đồng thời Bộ đã làm tốt công tác của một cơ quan tham mưu cho Đảng, Chính phủ về công tác phát triển KH&CN. Đây là những kết quả được ghi nhận trong Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước của Bộ KH&CN năm 2012 và công tác quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia giai đoạn 2011- 2012.

Qua Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009-2011 cho thấy, công tác quản lý việc thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại một số địa phương vẫn còn bất cập.

Nhằm đánh giá thực trạng công tác theo dõi, giám sát đầu tư công tại Việt Nam thời gian qua và hiện nay, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế, qua đó đưa ra định hướng chiến lược giám sát và đánh giá đầu tư công của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức Hội thảo “Định hướng chiến lược về giám sát và đánh giá đầu tư công thời kỳ 2015-2020”.

Những văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể hơn về việc quản lý nguồn thu phí nước thải bảo vệ môi trường được ban hành từ sau kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009 - 2011 đã giúp cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và thu phí cũng như các đối tượng thuộc diện phải nộp phí có căn cứ rõ ràng hơn để thực hiện.

Việc sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Dự án đã mang lại cho các trường nghề một lượng trang thiết bị tương đối đầy đủ, hiện đại, chất lượng tốt, đáp ứng xu hướng hiện đại hóa trong đào tạo nghề. Qua khảo sát thực tế tại trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc), phóng viên Báo Kiểm toán đã ghi nhận được những đổi thay tích cực về cơ sở vật chất kỹ thuật, mang lại diện mạo mới cho ngôi trường.

Theo Luật Phá sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của DN, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Kiểm toán viên (KTV) là một trong những đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên. Phóng viên Báo Kiểm toán đã phỏng vấn ông Bùi Văn Mai -Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về nghề quản tài viên - một nghề mới đối với KTV.

Trong những năm qua có một sự soán ngôi giữa loại hình kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ (KTNB), rất nhiều đơn vị sau một thời gian thiết lập đã dần thu hẹp và loại bỏ bộ phận KTNB thay vào đó là sự lựa chọn dịch vụ kiểm toán độc lập. Nguyên nhân có thể thấy từ hai phía: Thứ nhất do chất lượng của KTNB chưa đáp ứng yêu cầu của đơn vị, thứ hai bản thân nhà quản trị cũng chưa nhận thức rõ về vai trò của KTNB.
Qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), KTNN xác định thù lao cho tổng đại lý, đại lý của Petrolimex năm 2011 tính trên tổng sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân là 134 đồng/lít,kg (tính trên sản lượng xăng dầu bán cho tổng đại lý, đại lý bình quân là 328 đồng /lít,kg). Mức chi này không cao, nhất là khi so sánh với những thời điểm thù lao đại lý tăng đột biến. Nhưng vấn đề cần xem xét và có giải pháp khắc phục là việc chi thù lao đại lý giữa các công ty xăng dầu có sự chênh lệch, do mỗi công ty có chính sách chi thù lao đại lý khác nhau.