Nhằm đánh giá thực trạng công tác theo dõi, giám sát đầu tư công tại Việt Nam thời gian qua và hiện nay, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế, qua đó đưa ra định hướng chiến lược giám sát và đánh giá đầu tư công của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức Hội thảo “Định hướng chiến lược về giám sát và đánh giá đầu tư công thời kỳ 2015-2020”.

Những văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể hơn về việc quản lý nguồn thu phí nước thải bảo vệ môi trường được ban hành từ sau kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009 - 2011 đã giúp cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và thu phí cũng như các đối tượng thuộc diện phải nộp phí có căn cứ rõ ràng hơn để thực hiện.

Việc sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Dự án đã mang lại cho các trường nghề một lượng trang thiết bị tương đối đầy đủ, hiện đại, chất lượng tốt, đáp ứng xu hướng hiện đại hóa trong đào tạo nghề. Qua khảo sát thực tế tại trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc), phóng viên Báo Kiểm toán đã ghi nhận được những đổi thay tích cực về cơ sở vật chất kỹ thuật, mang lại diện mạo mới cho ngôi trường.

Theo Luật Phá sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của DN, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Kiểm toán viên (KTV) là một trong những đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên. Phóng viên Báo Kiểm toán đã phỏng vấn ông Bùi Văn Mai -Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về nghề quản tài viên - một nghề mới đối với KTV.

Trong những năm qua có một sự soán ngôi giữa loại hình kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ (KTNB), rất nhiều đơn vị sau một thời gian thiết lập đã dần thu hẹp và loại bỏ bộ phận KTNB thay vào đó là sự lựa chọn dịch vụ kiểm toán độc lập. Nguyên nhân có thể thấy từ hai phía: Thứ nhất do chất lượng của KTNB chưa đáp ứng yêu cầu của đơn vị, thứ hai bản thân nhà quản trị cũng chưa nhận thức rõ về vai trò của KTNB.
Qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), KTNN xác định thù lao cho tổng đại lý, đại lý của Petrolimex năm 2011 tính trên tổng sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân là 134 đồng/lít,kg (tính trên sản lượng xăng dầu bán cho tổng đại lý, đại lý bình quân là 328 đồng /lít,kg). Mức chi này không cao, nhất là khi so sánh với những thời điểm thù lao đại lý tăng đột biến. Nhưng vấn đề cần xem xét và có giải pháp khắc phục là việc chi thù lao đại lý giữa các công ty xăng dầu có sự chênh lệch, do mỗi công ty có chính sách chi thù lao đại lý khác nhau.
Tiết trời giữa tháng 5 oi ả không cản trở được quyết tâm của chúng tôi đến với tỉnh Thừa Thiên-Huế để thu thập thông tin, phản ánh về hoạt động của các kiểm toán viên (KTV) KTNN khu vực II đang thực hiện cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2013, lồng ghép kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2013 tại địa phương. Theo chân những KTV cùng sinh hoạt và làm việc, chúng tôi càng “thấm” những khó khăn, vất vả và sự hy sinh của những người làm nghề kiểm toán.
Từ những bất cập trong thực tiễn vận dụng Nghị định 84/2009/NĐ-CP phát hiện trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2011 tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn khác, KTNN đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sửa đổi Nghị định 84 và các văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.