Xu hướng vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đặt ra yêu cầu cho mỗi kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) phải được đào tạo và tự đào tạo về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và những kỹ năng bổ trợ cần thiết khác để thích ứng với điều kiện mới. Công cuộc đào tạo này cần có sự tham gia với quyết tâm cao của 3 chủ thể liên quan.
Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm nhiều công việc chuyên môn hằng ngày của các kế toán viên, kiểm toán viên. Tuy nhiên, đây chỉ là công cụ hỗ trợ và không thể thay thế con người. Trong thực tế, việc AI đảm nhiệm những công việc thông thường sẽ giúp kế toán viên, kiểm toán viên nâng cao vai trò tư vấn, tập trung vào quá trình cải thiện, kiểm soát chi phí và thông tin.
Trước tình trạng tăng trưởng nóng của trái phiếu DN ở Việt Nam, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về rủi ro trong đầu tư vào lĩnh vực này. Nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư, hướng đến góp phần phát triển bền vững thị trường trái phiếu DN, việc bổ sung, cụ thể hóa vai trò của kiểm toán độc lập là yêu cầu cần thiết.
  Kiểm soát hoạt động cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro là một trong những biện pháp quan trọng giúp hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, không để dòng vốn ngân hàng đi chệch hướng. Đây là chủ trương được ngành ngân hàng đặc biệt chú trọng trong bối cảnh bất động sản, trái phiếu DN… có dấu hiệu tăng nóng.
Kinh nghiệm thế giới cho thấy, cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm toán các hoạt động của chính phủ liên quan đến bảo vệ đa dạng sinh học (ĐDSH). Đây là giải pháp góp phần cải thiện ĐDSH, hướng đến phát triển bền vững. Cuộc “kiểm toán xanh” được thực hiện tại Công ty Stora Enso, Thụy Điển là một minh chứng cho điều này.
Sự gián đoạn chuỗi cung ứng là một trong những rủi ro ảnh hưởng đến mọi DN và người tiêu dùng. Vì vậy, chuỗi cung ứng luôn thuộc nhóm 10 rủi ro hàng đầu trong tầm ngắm của kiểm toán viên (KTV), báo cáo Điểm nóng về kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Hãng tư vấn và công nghệ Gartner nhấn mạnh.
  Hiện nay, các cơ quan tài chính tại địa phương đang triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng phần mềm TABMIS vào công tác điều hành, quản lý ngân sách. Điều này đỏi hỏi các đoàn kiểm toán phải thay đổi cách tiếp cận và xử lý dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn và công nghệ để khai thác dữ liệu tổng hợp phục vụ cho kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (NSĐP).  
Đổi mới công tác lập kế hoạch kiểm toán năm (KHKT) có vai trò đặc biệt quan trọng với KTNN trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là giải pháp giúp hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng kết luận, đánh giá của KTNN mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận, thúc đẩy việc vận dụng Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán theo thông lệ quốc tế vào thực tiễn hoạt động kiểm toán.
Phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu là xu thế hiện đại, tất yếu của các cơ quan kiểm toán tối cao. Việc đi sâu hướng dẫn cụ thể phương pháp đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, đồng thời là cẩm nang giúp kiểm toán viên (KTV) nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực kiểm toán, trong đó có kiểm toán đơn vị sự nghiệp công lập.