(sav.gov.vn) - Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký Quyết định số 1427/QĐ-KTNN ban hành Hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia.
(sav.gov.vn) – Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh vừa ký công văn số 613-CV/ĐU ngày 6/4/2023 gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về việc: Phát động “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023” trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước.