(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước Australia (ANAO) đã công bố Báo cáo kiểm toán sau khi tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động thường niên của các cơ quan chính phủ trong năm tài chính 2022-2023. Báo cáo chỉ ra, bên cạnh những điểm tích cực hơn so với năm trước, vẫn còn một số thiếu sót cần được cải thiện.
(sav.gov.vn) - Sau cuộc kiểm toán đánh giá hiệu quả của công tác thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Latvia cho rằng, quá trình cải cách việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn nhưng chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.