(sav.gov.vn) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Australia (ANAO) tiến hành cuộc kiểm toán xem xét việc Bộ Y tế và Chăm sóc người cao tuổi Australia (MHAC) tuân thủ Đạo luật về dược liệu năm 1989 đối với các dược phẩm không được cấp phép. ANAO chỉ ra một số thiếu sót bên cạnh những kết quả Bộ đã đạt được.
(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO) vừa công bố Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất (CFS) năm 2022 của Chính phủ. GAO đã xác định các sai phạm trọng yếu tiếp nối từ những kỳ kiểm toán trước, đặc biệt là những thiếu sót trong các quy trình lập CFS.
(sav.gov.vn) - Vừa qua, Liên hợp quốc và Đối tác ngân sách quốc tế - một tổ chức xã hội dân sự tập hợp các nhà phân tích ngân sách và chuyên gia đến từ 120 quốc gia hướng tới mục tiêu cải thiện các hệ thống ngân sách công - đã ra mắt Sổ tay tín nhiệm ngân sách.
(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước Vương quốc Anh (NAO UK) vừa công bố báo cáo thường niên về việc thu Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phương tiện giao thông (VED) của Cơ quan Cấp phép lái xe và phương tiện giao thông (DVLA) - cơ quan chịu trách nhiệm thu VED theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
(sav.gov.vn) - Các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ ra rằng, các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) cần phát huy vai trò quan trọng trong Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Từ thực tiễn kiểm toán những năm gần đây, Trung Quốc đã có những hành động tích cực trong kiểm toán tài nguyên và môi trường, từ đó có những đóng góp nhất định trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.