Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán

22/07/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 13/7/2015, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành VI đã phối hợp với Vụ Chế độ & kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức Hội nghị tập huấn, tổng kết rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán. Hội nghị tập trung vào chương trình tập huấn về các nội dung kiểm soát chất lượng, từ giai đoạn khảo sát xây dựng kế hoạch kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán đến ghi chép nhật ký kiểm toán.

Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung trao đổi, thảo luận của Hội nghị được xây dựng trên cơ sở kết quả thực tiễn kiểm toán, bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc kiểm toán đơn vị đã thực hiện đợt 1 năm 2015; kết hợp với việc xem xét nhiệm vụ, mục tiêu định hướng của Ngành về công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, nhằm cung cấp cho cán bộ, kiểm toán viên trong đơn vị những kiến thức, kỹ năng thực tế cần thiết, quan trọng trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm toán các đợt tiếp theo năm 2015.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo và các chuyên gia thuộc Vụ Chế độ & kiểm soát chất lượng kiểm toán đã chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán trên góc độ những nguyên tắc chung, tổng thể; Cung cấp cho đơn vị những định hướng, hướng dẫn trong quá trình thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo các quy định, quy trình của KTNN.

Vụ Chế độ & kiểm soát chất lượng kiểm toán đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót thường gặp trong quá trình thực hiện công tác kiểm toán, ghi chép nhật ký kiểm toán, giúp các KTVNN, Đoàn KTNN thuộc KTNN chuyên ngành VI tiếp cận, nghiên cứu rút kinh nghiệm để giảm thiểu những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thời gian tiếp theo.

Các Tổ trưởng Tổ KSCL kiểm toán, các Trưởng đoàn  KTNN chuyên ngành VI đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát chất lượng và tổ chức thảo luận về các vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Tổng kết chương trình Hội nghị tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, Ban tổ chức lớp học đã đánh giá phương thức tập huấn, đào tạo phối kết hợp nêu trên là rất thiết thực, hiệu quả. Đây chính là tiền đề cho việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nội bộ của KTNN chuyên ngành VI trong thời gian tiếp theo./.

Hà  Minh- CN6

Xem thêm »