Đoàn kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả kiểm toán đợt 1

15/07/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 14/7/2014, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đoàn Kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả kiểm toán đợt 1 và tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm toán đợt 2, đợt 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Hoàng Quân, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên, đại diện Lãnh đạo Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT), KTNN Chuyên ngành II và Đoàn kiểm toán.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm – Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, Trưởng đoàn kiểm toán, kết thúc kiểm toán đợt 1, Đoàn kiểm toán đã kết thúc kiểm toán tại 1/7 Bộ, ngành, 19/55 địa phương và 02/07 dự án. Với trách nhiệm là đơn vị được giao chủ trì cuộc kiểm toán, tập thể lãnh đạo, công chức, KTV  KTNN Chuyên ngành II đã tập trung nhân lực tham gia để thực hiện có hiệu quả cuộc kiểm toán, qua đó đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể: Trong quản lý, chỉ đạo hoạt động kiểm toán, KTNN Chuyên ngành II đã chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng đề cương hướng dẫn kiểm toán, soạn thảo Công văn chỉ đạo hoạt động kiểm toán trình Tổng Kiểm toán Nhà nước và đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-KTNN ngày 16/3/2014 và Công văn số 247/KTNN-TH ngày 07/3/2014. Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm toán, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II, Trưởng đoàn kiểm toán đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành . Nhất là, ngay sau khi các Tổ có báo cáo kết quả kiểm toán định kỳ đợt 1, ngày 16/4/2014 Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán đã kịp thời ban hành Văn bản số 90/CN II - TH về chỉ đạo hoạt động kiểm toán gửi các Tổ trưởng Tổ kiểm toán, theo đó, Văn bản đã nêu rõ những nội dung cần tập trung khi kiểm toán tổng hợp khi kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp của các bộ, ngành, địa phương và yêu cầu các Tổ kiểm toán cần chú trọng và phải phản ảnh đầy đủ trong báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán. Nhờ đó, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán được nhất quán trong toàn Đoàn từ hồ sơ, mẫu biểu đến các nội dung kiểm toán cũng như  xử lý các vấn đề được Tổ kiểm toán phát hiện.

Về kiểm soát chất lượng kiểm toán, ngoài công tác kiểm soát do Vụ CĐ&KSCLKT thực hiện kiểm soát thường xuyên, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II còn thành lập Tổ tổng hợp để tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán kiểm soát  tất cả các khâu của quá trình kiểm toán. Vì vậy, kế hoạch kiểm toán chi tiết của các Tổ kiểm toán đã đảm bảo đủ nội dung, mục tiêu theo yêu cầu; Báo cáo kiểm toán của các Tổ kiểm toán đảm bảo chất lượng, các kết luận, kiến nghị được thống nhất.
 
Ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết, do đây là một trong những cuộc kiểm toán vô cùng quan trọng của Ngành nên trong quá trình thực hiện kiểm toán, các KTNN chuyên ngành, khu vực đã phối hợp chặt chẽ với KTNN Chuyên ngành II trong việc cử cán bộ, đảm bảo có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức cho Đoàn kiểm toán; tham gia triển khai kiểm toán, giám sát Tổ kiểm toán thuộc địa bàn quản lý, tham dự các buổi kết luận, tạo điều kiện phương tiện cho tổ kiểm toán; thường xuyên trao đổi với Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm toán. Vì vậy công tác kiểm toán của các Tổ được thuận lợi.

          
Ông Nguyễn Thanh Liêm - Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II, Trưởng đoàn Kiểm toán báo cáo tại Hội nghị
 
Nhờ có sự triển khai đồng bộ, nhất quán nên kết thúc kiểm toán đợt 1, Đoàn kiểm toán đã đạt được những kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng kế hoạch vốn năm; Công tác phân bổ vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn; Công tác phê duyệt và điều chỉnh dự án; Công tác quản lý, sử dụng và thu hồi vốn ứng trước; Công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư; Nợ đọng xây dựng cơ bản; Những bất cập về cơ chế chính sách…
 
Với cương vị là lãnh đạo Ngành trực tiếp phụ trách cuộc kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Hoàng Quân đánh giá cuộc kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn TPCP năm 2013 là cuộc kiểm toán lớn, quy mô toàn Ngành và chưa từng có tiền lệ. Phó Tổng KTNN đã đánh giá cao sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn kiểm toán và sự phối hợp có hiệu quả giữa các trong ngành đối với cuộc kiểm toán.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều bày tỏ sự đồng thuận cao với cách thức tổ chức mô hình Đoàn kiểm toán, đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện cuộc kiểm toán. Các đại biểu cho rằng, công tác chỉ đạo, triển khai của Đoàn kiểm toán rất sát sao, mang lại nhiều kết quả tích cực, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp cụ thể về các công tác lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán…
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cho biết, cuộc kiểm toán Chuyên đề này là cuộc kiểm toán đầu tiên KTNN áp dụng theo mô hình chỉ đạo mới (Chỉ đạo tập trung, thống nhất toàn ngành và chuyên sâu một lĩnh vực, không giới hạn về mặt thời gian). Kết thúc đợt 1, cuộc kiểm toán cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Tổng KTNN đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, các thành viên Đoàn kiểm toán và mong rằng, trong thời gian tới Đoàn kiểm toán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các KTNN khu vực, chuyên ngành, triển khai đợt 2 và đợt 3 của cuộc kiểm toán đạt hiệu quả cao nhất. Và để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Quốc hội về giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đoàn kiểm toán khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong kiểm toán đợt 1 để xây dựng kế hoạch kiểm toán đợt 2, đợt 3 phù hợp, sát thực và hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp tục làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề KTNN đã phát hiện  của Đoàn kiểm toán trong kiểm toán đợt 1, để các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước được khả thi và phù hợp với thực tiễn./.


Xem thêm »