Dự thảo Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 25/03/2024
Ngày hết hạn 25/05/2024
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao He thong CMKTNN dang website.zip
Nội dung Dự thảo Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung