Quy trình kiểm toán dự án đầu tư của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 10/07/2020
Ngày hết hạn 10/09/2020
Địa chỉ nhận ý kiến cn4@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo xin ý kiến.rar
Nội dung Quy trình kiểm toán dự án đầu tư của Kiểm toán nhà nước