Dự thảo Quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 10/12/2020
Ngày hết hạn 30/12/2020
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Dự thảo xin ý kiến.rar
Nội dung Dự thảo Quy định việc kiểm tra, đối chiếu  tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán  của Kiểm toán nhà nước