Dự thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 01/09/2021
Ngày hết hạn 01/11/2021
Địa chỉ nhận ý kiến vpc@sav.gov.vn
Tệp đính kèm 2. Dự thảo Quy trình tham nhũng sau khi lấy ý kiến Tổ soạn thảo.doc
Nội dung Dự thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng