Dự thảo Quy định trình tự lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 26/08/2022
Ngày hết hạn 25/10/2022
Địa chỉ nhận ý kiến vth@sav.gov.vn
Tệp đính kèm 919 KTNN-TH (1).pdf
Nội dung Dự thảo Quy định trình tự lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước