Dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 03/10/2022
Ngày hết hạn 03/12/2022
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao He thong MBHSKT dang tren Cong thong tin cua KTNN (03.10).zip
Nội dung