OLACEFS tổ chức Đại hội thường niên lần 24 tại Peru

17/12/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google


Từ ngày 25 đến 28/11, Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Mỹ Latinh và Caribê (OLACEFS) sẽ tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 24 tại thành phố Cuzco (Peru). Đại hội tập trung vào 3 chủ đề: Vai trò của các SAI trong quản trị công; tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong kiểm soát nội bộ; kiểm soát tài chính và phạm vi mối quan hệ với các nước trong khu vực: phạm vi, trường hợp ngoại lệ và nội dung.
 
Tại Đại hội, Ủy ban Tăng cường năng lực (CBC) INTOSAI cũng sẽ trình bày các hoạt động phát triển chiến lược cho giai đoạn 2015-2016 trong bản báo cáo về Hội nghị thường niên của CBC đã được tổ chức tại thành phố Lima (Peru) từ ngày 9-11/9.
 

(Theo OLACEFS)

Xem thêm »