Ailen hoãn điều tra kết quả kiểm toán của KPMG

17/12/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google


Hội đồng Điều hành Viện Kế toán công chứng Ailen (CARB) đã tạm hoãn tất cả các cuộc điều tra kết quả kiểm toán của KPMG về những vụ cho vay bất thường tại Ủy ban Phát triển quốc gia Ailen (INBS) chờ Quốc hội hoàn thành kế hoạch điều tra cuộc khủng hoảng ngân hàng tại quốc gia này.
 
CARB đang xem xét tại sao KPMG, 1 trong 4 công ty dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, lại không thể phát hiện và điều tra các hoạt động bất thường ở Ailen, cũng như việc KPMG thiếu kiểm soát nội bộ công ty trong giai đoạn từ 2006 - 2009.
 

(Theo Accountingweb)

Xem thêm »