Cơ quan Tổng Kiểm toán Canada: Chỉ ra những khiếm khuyết của hai dịch vụ xã hội

17/12/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google


Theo số liệu thống kê, kể từ khi suy thoái tài chính - kinh tế toàn cầu tấn công Canada vào giai đoạn 2008 - 2009, mỗi tháng số người nhận trợ cấp lương thực ở Canada lại tăng thêm 18. Tính đến tháng 3/2013, số người xin trợ cấp lương thực là 833.000 người, trong đó 36 là trẻ em, 11 là người nhập cư và 11 là người bản địa. Báo cáo cũng đưa ra ước tính rằng sẽ có 1,7 triệu người Canada phải sống dựa vào nguồn trợ cấp lương thực tối thiểu một lần trong năm 2013. Trước tình trạng trên, Ngân hàng Lương thực Canada đề xuất Chính phủ tăng đầu tư xã hội, cải cách các hoạt động cứu trợ và tăng nguồn kinh phí đóng góp của các bang cũng như liên bang. Theo đó, Ngân hàng Lương thực Canada hỗ trợ hơn 3.000 đơn vị bán lẻ trong lĩnh vực cung cấp lương thực và thực phẩm miễn phí cho các cá nhân và gia đình gặp khó.

Tổng kiểm toán Michael Ferguson cho biết: Bộ Nội vụ và Phát triển Bắc Canada (AAND) đã không đánh giá xem các đơn vị bán lẻ được hỗ trợ này có trao trợ cấp lương thực và thực phẩm của liên bang tới tay những người có nhu cầu hay không kể từ khi AAND bắt đầu thực hiện chuyển tiền mặt trực tiếp cho các cửa hàng, đơn vị bán lẻ thay vì thông qua Bưu chính Canada (Canada Post) vận chuyển thực phẩm dinh dưỡng tới cộng đồng dân cư. Báo cáo chỉ ra rằng một số Bộ, ngành của Chính phủ đã không kiểm tra việc thực hiện các chương trình để đảm bảo phục vụ đúng đối tượng người dân.

Bản báo cáo cũng đồng thời nhận định: Bộ Cựu chiến binh Canada đã không thu thập thông tin hoặc báo cáo về hiệu quả của chiến lược sức khỏe tâm thần cho các cựu chiến binh. Mặc dù được giao trách nhiệm đảm bảo dịch vụ được hỗ trợ đáp ứng những nhu cầu về sức khỏe tâm thần của các cựu chiến binh nhưng Bộ hầu như chỉ quan tâm đến số lượng cựu chiến binh được phục vụ hơn là chất lượng dịch vụ và tác động của nó đến đời sống của các cựu chiến binh. Bên cạnh đó hiện còn quá nhiều rào cản đối với các cựu chiến binh trong việc tiếp nhận các dịch vụ và phúc lợi về sức khỏe tâm thần, trong đó bao gồm cả quy trình thủ tục phức tạp và chậm trễ trong việc nhận hồ sơ của Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Canada./.

(Theo CBC)

Theo Báo Kiểm toán số 50/2014


Xem thêm »