Trung Quốc: Tăng cường công tác kiểm toán

10/11/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google


Ngày 27/10, Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc (CNAO) đã ban hành văn bản hướng dẫn trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm toán nhằm đảm bảo các khoản ngân sách Trung ương không bị sử dụng sai mục đích khi tiến hành thay đổi các chính sách trọng yếu. Theo đó, CNAO sẽ tăng cường thực hiện các cuộc kiểm toán đối với các dự án lớn liên quan đến sinh kế của người dân, như: cứu trợ thiên tai, xây dựng nhà ở giá thấp, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Công tác kiểm toán cũng sẽ được củng cố nhằm phát hiện các vi phạm tiềm năng trong các lĩnh vực như tài chính, tài sản công, năng lượng và tài nguyên, đồng thời chú trọng đến vấn đề nợ công và ổn định tài chính...

(Theo Reuters)

Xem thêm »