Cuba mở rộng thị trường kế toán, kiểm toán

18/08/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google


Các công ty kế toán, kiểm toán ở Cuba đang tích cực tìm kiếm các thỏa thuận chiến lược với các hãng quốc tế sau khi Luật đầu tư nước ngoài mới được đưa ra. Luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2014, hướng đến tăng đầu tư nước ngoài 2,5 tỷ USD một năm để đẩy tăng trưởng GDP tăng 7, thiết lập 3 loại hình đầu tư nước ngoài: liên doanh, công ty 100 vốn nước ngoài và thỏa thuận phối hợp kinh tế quốc tế. Tại Hiệp hội quốc gia các nhà kinh tế và kế toán, kiểm toán Cuba, Chủ tịch Danilo Guzmán đã khẳng định, hiện có nhiều công ty kế toán, kiểm toán quốc tế có mong muốn tham gia thị trường Cuba. Một đại diện từ một hãng quốc tế nhận định: “Việc một hãng nước ngoài có đại diện ở Cuba sẽ không chỉ làm lợi cho các khách hàng của hãng tại nước này mà còn làm lợi cho các khách hàng tại nước ngoài của các công ty kế toán, kiểm toán Cuba”.

(Theo International Accounting Bulletin)

Xem thêm »