Ethiopia: 51 trạm y tế trao cho nhà thầu không qua đấu thầu

09/05/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google


Cơ quan hàng không dân dụng Nigeria (NCAA) đã thực hiện một cuộc kiểm toán an ninh quy mô lớn đối với 18 hãng hàng không địa phương và nước ngoài hoạt động tại Nigeria. Cuộc kiểm toán được thực hiện sau những phát hiện sự cố trước đây về an ninh hàng không. NCAA cho biết, những cuộc kiểm toán an ninh các hãng hàng không được thực hiện hằng năm hoặc 2 năm 1 lần nhằm đảm bảo tính tuân thủ của các hãng hàng không hoạt động tại Nigeria. Khi có kết luận kiểm toán, các hãng hàng không có nhiệm vụ trình một Kế hoạch hành động điều chỉnh, trong đó vạch ra các phương pháp sẽ thực hiện trong một thời gian cụ thể để giải quyết các vấn đề từ phát hiện kiểm toán./.

(Theo Nigerian Tribune)

Xem thêm »