Palestine: Cơ quan kiểm toán kiến nghị tăng cường vai trò các bên liên quan trong thực hiện SDG    

02/05/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Vừa qua, Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát hành chính nhà nước Palestine (PSACB) đã hoàn thành cuộc kiểm toán đánh giá về tính sẵn sàng của Chính phủ trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc vào năm 2030. PSACB cho biết, Chính phủ Palestine đã thể hiện những cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các SDG, tuy nhiên, các bên liên quan cần phải tăng cường mối liên hệ và nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với vấn đề này.

 Cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện SDG.

Cuộc kiểm toán trên được thực hiện trong bối cảnh Kế hoạch Sharaka, một chương trình hợp tác giữa Tòa Thẩm kế Hà Lan và các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) khu vực Trung Đông và Bắc Phi gồm: Algeria, Iraq, Jordan, Morocco, Palestine và Tunisia đang được triển khai. Các kiểm toán viên của PSACB tiến hành kiểm toán dựa trên mô hình 7 bước và các phương pháp tiếp cận, đánh giá SDG của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Báo cáo kiểm toán có tiêu đề “Đánh giá công tác chuẩn bị của Chính phủ Palestine trong việc thực hiện các SDG” được PSACB công bố nhấn mạnh, Chính phủ Palestine đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các SDG. Chính phủ đã thành lập một nhóm công tác hoạt động trên phạm vi toàn quốc để phối hợp và theo dõi việc thực hiện các SDG. Cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Palestine trong việc thực hiện các SDG cũng được thể hiện thông qua việc thành lập 17 nhóm làm việc chuyên trách, bao gồm cả các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, mỗi nhóm phụ trách theo dõi một SDG riêng.

Một nhóm làm việc tại Cục Thống kê T.Ư cũng được thành lập để phụ trách công tác giám sát thực hiện các SDG, đồng thời, đảm nhận việc phối hợp với các bên liên quan và giám sát các chỉ số thực hiện SDG.

Báo cáo kiểm toán cho biết thêm, tại thời điểm kiểm toán, Cục đã chuẩn bị một kế hoạch sơ bộ về các chỉ số SDG, thiết lập một cơ sở dữ liệu về các chỉ số và các nguồn dữ liệu có sẵn, đồng thời, tiến hành kiểm tra tính chính xác của các số liệu có liên quan.
 
PSACB đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể

Tuy nhiên, Báo cáo kiểm toán của PSACB cũng chỉ ra một số thiếu sót trong kế hoạch thực hiện các SDG của Chính phủ. Điển hình là tình trạng thiếu các kênh liên lạc hiệu quả giữa Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự có liên quan đến kế hoạch thực hiện các SDG. Chính phủ cũng chưa có những biện pháp cụ thể và hiệu quả để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc thực hiện SDG. Báo cáo cho biết, đến nay, Chính phủ vẫn chưa đưa ra được chương trình cụ thể nào để truyền đạt về sự cần thiết của việc thực hiện các SDG thông qua các phương tiện truyền thông hoặc các công cụ tuyên truyền khác.

Sau quá trình kiểm toán, PSACB đã đưa ra một số khuyến nghị cần thiết để góp phần thực hiện thành công kế hoạch thực hiện các SDG. Trong đó, PSACB đặc biệt chú trọng kêu gọi xây dựng và phát triển các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về SDG. Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chiến lược này; tất cả mọi công dân đều có thể đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia, không phân biệt tuổi tác, khu vực địa lý.
Báo cáo kiểm toán cũng đưa ra khuyến nghị cần đảm bảo các nguồn tài chính để phục vụ việc thực hiện các SDG. Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm toán, chương trình nghị sự quốc gia chưa có thông tin cụ thể về các nhu cầu tài chính cần thiết để thực hiện các SDG.

PSACB cũng chú trọng việc Chính phủ cần liên kết chặt chẽ và phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tư nhân trong kế hoạch thực hiện SDG; đại diện các tổ chức trên nên được lựa chọn, bổ sung vào các nhóm chuyên trách của Chính phủ để tăng cường phối hợp hoạt động. Đồng thời, Chính phủ cũng cần lập các báo cáo thường niên để theo dõi tiến độ thực hiện các SDG; đảm bảo sự phối hợp giữa các kế hoạch chiến lược ở các cấp địa phương và chương trình nghị sự quốc gia, đồng thời, chú trọng việc xây dựng các mục tiêu phù hợp.

(Theo Sdg.iisd.org và Sustainabledevelopment)
(Báo Kiểm toán số 17 + 18/2019)

Xem thêm »